image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Blocul A de pe Bulevardul Iuliu Maniu reabilitat termic cu fonduri europene

25.01.2023
La Blocul A de pe Bulevardul Iuliu Maniu lucrările de creștere a eficienței energetice sunt executate în proporție de 90%.

 Principalele lucrări care au fost executate în cadrul acestui proiect pe fonduri europene sunt:
- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn cu tâmplărie PVC
- sporirea rezistenței termice corectate a plăcii peste subsol
- izolarea termică a soclului clădirii
- sporirea rezistenței termice corectate a planșeului peste ultimul nivel
- reducerea consumului de energie electrică pentru iluminatul din spațiile comune (casa scării), prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu consum redus
- reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea lifturilor existente cu lifturi noi cu motoare cu consum redus de energie
- refacerea trotuarului perimetral exterior, pentru îndepărtarea apelor pluviale și evitarea infiltrării acestora în subsol
- înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră orizontale din subsolul tehnic al blocului

Obiectivul principal al investiției este creșterea eficienței energetice a imobilului prin reducerea consumului de energie destinată încălzirii locuințelor, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Obiectivele specifice sunt: reducerea emisiilor anuale de CO2 cu peste 40%, atingerea unui consum anual specific de energie pentru încălzire mai mic de 90 kWh/m2/an, reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% și trecerea la o clasă energetică superioară a clădirii.

Blocul de locuințe A de pe Bulevardul Iuliu Maniu este compus din 111 apartamente.
Valoarea proiectului de reabilitare termică a  Blocul de locuințe A de pe Bulevardul Iuliu Maniu este de peste 1 milion de euro.

Încă 7 blocuri din municipiul Deva se află în proces de reabilitare termică. Pentru 5 blocuri urmează semnarea contractelor de finanțare iar pentru alte 7 blocuri proiectele sunt în faza de evaluare.

Anveloparea blocurilor din Deva este o prioritate pentru administrația publică locală care și-a propus ca un număr cât mai mare de blocuri de locuințe să beneficieze de finanțare prin programele de creștere a eficienței energetice.

Nicolae-Florin Oancea
Primarul Municipiului Deva 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate