image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriu

25.01.2023
ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
PUZ ,,SPAŢIU REPARAŢII ELECTROCASNICE”
Beneficiar: ZEPA AUREL şi ZEPA NICOLETA;

Amplasament: municipiul Deva, localitatea Sântuhalm, fn, CF Nr.70168, judeţul Hunedoara;
Proiectant: S.C. Vest Proiect Design SRL, coordonator RUR: arhitect Armăşescu Dumitru

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 27.01.2023-05.02.2023.
  Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 05.02.2023.
   Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană – Primăria municipiului Deva.

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate