image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa extrordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 01 februarie 2023, ora 12.00

27.01.2023
P R O I E C T U L
ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
din data de 01 februarie 2023
I.  Proiect de hotărâre, privind:
A. Direcția economică
1. Abrobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Deva pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Puncte suplimentare:
2. Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2023, privind încheierea unui contract de parteneriat în scopul înființării unui consorțiu pentru învățământ dual
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3. Incheierea unui contract de parteneriat în scopul înființării unui consorțiu pentru învățământ dual
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate