image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Sprijin pentru plata facturilor la energie

02.02.2023
  • CE ESTE?
Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare (prin mandat poștal)pentru plata serviciilor de electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.
  • ACTE NECESARE
  1. Cardul de energie (primit prin Poșta Română)
  2. Actul de identitate al beneficiarului sau împuternicire și actul de identitate al împuternicitului.
  3. Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei* din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)
Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.
  • CUM SE REALIZEAZĂ PLATA
La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.
Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.
  • IMPORTANT
Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face maximum 8 plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei.
Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională.
  • CALENDAR
TRANȘA 1 -- 1-28 februarie 2023 

În perioada 1-28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie.                                                                                                                                                                                                               

TRANȘA 2 -- 1-30 septembrie 2023

Cei care își păstrează calitatea de beneficiar vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie. În perioada 1-30 septembrie, cei care devin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a.
  • BENEFICIARI
-Pensionari (peste 60 de ani) cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
-Pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
-Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
-Familie cu alocație de susținere
-Familie/persoană cu ajutor social


Media venitului lunar net per coabitant nu poate depăși 2000 de lei.

*Certificatul este emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate