image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

INFORMAȚII PUBLICE/ANUNȚURI Anunț privind demararea procedurii de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule electrice

22.02.2023
Primăria Municipiului Deva, în conformitate cu Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, anunță public demararea procedurii de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule electrice.
În conformitate cu art. 15 alin. 5 din „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva", aprobat prin HCL nr. 381/2022, s-a aprobat alocarea unui număr de 7 (șapte) autorizații taxi destinate executării serviciului de transport taxi cu autovehicule electrice, din numărul total de 267 autorizații taxi raportate la populația municipiului Deva.
Datele privind calendarul derulării procedurii de atribuire a celor 7 (șapte) autorizații taxi destinate executării serviciului de transport taxi cu autovehicule, pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Deva - www.primariadeva.ro și public la sediul acesteia.
Informații suplimentare privind această procedură, pot fi obținute de la Servicul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Deva, camera 24.
Autorizațiile taxi care urmează a fi atribuite în cadrul procedurii pe numere de ordine, vor fi următoarele: 15, 30, 62, 71, 82, 83, 84. 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate