image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Peste 10.000 de ore de muncă în folosul comunității, efectuate de beneficiarii de ajutor social

22.02.2023
10.521 este numărul total al orelor de muncă efectuate, în anul 2022, de către persoanele apte de muncă din familiile care au beneficiat de venitul minim garantat (ajutor social) în municipiul Deva.
Potrivit datelor centralizate de Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială (SEPBAS), cele peste 10.000 de ore de muncă au fost efectuate de 62 de persoane, mai mult de două treimi dintre acestea fiind femei și doar 31% bărbați.
Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane apte de muncă din familia beneficiară au obligația de a presta, lunar, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se depăși regimul normal de lucru.
Orele de muncă sunt calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, iar repartizarea acestora se face conform Planului anual de acțiuni de interes local, aprobat de Consiliul Local.
Refuzul de a efectua orele de muncă duce la suspendarea ajutorului social!
Potrivit reprezentanților SEPBAS, în luna februarie 2023, un număr de 47 de persoane din familiile care beneficiază de venit minim garantat efectuează între 4 ore și 35 de ore de muncă în folosul comunității, conform Planului de acțiuni de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2023.
Suma acordată ca ajutor social se stabilește în funcție de numărul de persoane din familie și de valoarea Indicatorului Social de Referință – de exemplu: 149 lei/lună, în cazul persoanei singure sau 554 lei/lună, în cazul unei familii de 5 persoane). Începând cu data de 1 martie 2023, ajutorul social se majorează cu 13,8%, ca urmare a creșterii valorii Indicatorului Social de Referință.
Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, pe baza situațiilor transmise, lunar, de către Direcția de Asistență Socială Deva.
Suma medie lunară plătită, anul trecut, de stat beneficiarilor de ajutor social din municipiul Deva a fost de 22.618 lei, conform datelor publicate de AJPIS Hunedoara. În aceeași perioadă, numărul mediu lunar al beneficiarilor a fost de 77 de familii sau persoane singure – în scădere cu 12% față de anul 2021, când au fost înregistrate 86 de familii/persoane singure.
DE REȚINUT! Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social au obligația legală de a prezenta la DAS Deva dovada înregistrării la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Refuzul unui loc de muncă oferit de AJOFM sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională atrage încetarea dreptului la ajutor social.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate