image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

DAS Deva: Programe educative pentru deținuții de la Penitenciarul Deva

27.02.2023
Direcția de Asistență Socială Deva va organiza și desfășura, periodic, proiecte și programe socio-educative și culturale, destinate persoanelor private de libertate, aflate în custodia Penitenciarului Deva, în cadrul unui parteneriat între cele două instituții, care a fost aprobat de Consiliul Local Deva, în ședința ordinară din luna februarie 2023.
Activitățile vor avea ca scop facilitarea reintegrării sociale și promovarea educației în rândul deținuților. Concret, proiectele și programele vor pune accent pe pregătirea persoanelor aflate în detenție pentru depășirea dificultăților cu care acestea se confruntă după revenirea în comunitate, urmărindu-se, în special, reducerea numărului de recidive.
Acțiunile vor fi direcționate spre nevoile persoanelor care urmează să fie eliberate din detenție și măsurile pe care acestea trebuie să le întreprindă și vor cuprinde inclusiv informări cu privire la serviciile sociale și beneficiile de asistență socială care pot fi accesate în astfel de situații.
În general, aspectele problematice care sunt identificate în perioada post-detenție vizează, printre altele, lipsa actelor de identitate valabile, dificultăți privind revenirea în familie și în comunitate, lipsa unei locuințe și a resurselor financiare, dificultăți în obținerea unui loc de muncă (în contextul existenței cazierului judiciar), precum și în accesarea serviciilor de sănătate (în cazul persoanelor care nu au asigurări de sănătate).
Conform studiilor, persoanele care părăsesc sistemul de detenție au la dispoziție patru săptămâni pentru a reuși identificarea unui loc de muncă - în prima lună după eliberare, acestea fiind preocupate mai mult de restabilirea legăturii cu familia și refacerea după experiența detenției.
În prezent, Penitenciarul Deva funcționează ca o unitate de executare a pedepselor privative de libertate cu regim semideschis și deschis, pentru bărbați majori și are în custodie un număr de 577 de deținuți.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate