image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 3 martie, ora 11

27.02.2023
P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
  din data de 03 martie 2023  

I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția tehnică

1. Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Renovarea energetică a Grădiniței și a Clădirii Liceului de Arte Sigismund Toduță - str. Ciprian Porumbescu, nr.4 din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.7 - Aleea Patriei, nr.6 din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Renovarea energetică a Școlii Generale situată pe B-dul Dacia, nr.8 aparținând de Liceul Tehnologic Transilvania din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Suplimentare ordine de zi ședința extraordinară 03 martie 2023

 Faţă de ordinea de zi prezentată propun suplimentarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Modificarea statului de funcții pentru Direcția publică locală de evidența persoanelor și stare civilă Deva;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Dezvoltarea și operaționalizarea Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământ Dual DEVA și construirea Campusului Profesional Integrat DEVA”, pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului cu titlul ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, din Pilonul VI/ Componenta 15 /Reforma 4/ Investiția 6;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Avizarea schimbării denumirii Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara în Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Hunedoara;
 Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea


II. Diverse
    
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate