image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Sedinţa extraordinara a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc in data de 20 martie 2023

16.03.2023
P R O I E C T U L
ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
din data de 20 martie 2023

I. Proiecte de hotărâre, privind:
A. Direcția administrarea domeniului public și privat
1. Aprobarea Actului adițional nr.8 la Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr.32518 din data de 21 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B. Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
2. Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pentru susținerea organizării și desfășurării Olimpiadei Naționale de Chimie – ediția a LVI-a, desfășurată la Deva, în perioada 31 martie - 7 aprilie 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate