image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Convocare de îndată ședință extraordinară - 07 aprilie 2023 , ora 12.00

06.04.2023
            P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  convocat de îndată pentru data de 07 aprilie 2023 
 
I.          Proiecte de hotărâre, privind:

A.  Direcția administrarea domeniului public și privat
1.   Aprobarea participării Municipiului Deva în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.   Direcția tehnică
2.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.141/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal, Strada Oituz nr.8” cod SMIS 116023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate