image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNȚ  LICITAȚIE PUBLICĂ - 20.04.2023

20.04.2023
 Municipiul Deva, prin Serviciul Administrare Piețe din cadrul Primăriei municipiului Deva, cu sediul în Str. Ion Creangă, nr.5 , telefon  0711906826, cod fiscal RO 39125506

ORGANIZEAZĂ:

LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea închirierii unor spații din incinta Pieței Agroalimentară Centrală Deva, str. Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara, aparținând domeniului public, după cum urmează:

- Spațiul NR. F9,F10, zona: Parter, în suprafață de 15,2 mp, profil activitate: vânzare Flori.
- Spațiul NR. 29, zona: Parter, în suprafață de 18 mp, profil activitate: vânzare Carne și produse  carne (preponderent),
- Spațiul NR. 30, zona: Parter, în suprafață de 18 mp, profil activitate: vânzare Produse alimentare, magazin mixt.
- Spațiul NR .39, zona: Etaj, în suprafață de 25 mp, profil activitate: vânzare Artizanale, textile-îmbrăcăminte, industriale.
- Spațiul NR .62, zona: Etaj, în suprafață de 22 mp, profil activitate: vânzare Artizanale, textile-îmbrăcăminte, industriale.
- Spațiul NR .63, zona: Etaj, în suprafață de 22 mp, profil activitate: vânzare Artizanale, textile-îmbrăcăminte, industriale.
- Spațiul NR .11, zona: Etaj, în suprafață de 40 mp, profil activitate: vânzare Artizanale, textile-îmbrăcăminte, industriale.
- Spațiul NR .13, zona: Etaj, în suprafață de 40 mp, profil activitate: vânzare Artizanale, textile-îmbrăcăminte, industriale.
- Spațiul NR .28, zona: Etaj, în suprafață de 12 mp, profil activitate: vânzare Alimentație publică, cafenele, patiserii, fast-food.
- Spațiul NR .29, zona: Etaj, în suprafață de 12 mp, profil activitate: vânzare Alimentație publică, cafenele, patiserii, fast-food.

 Licitația publică se organizeză în temeiul prevederilor art.333, art.335 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 154 /2023
 Documentaţia de atribuire se poate ridica contra cost de la sediul Pieței Agroalimentară Centrală din Deva, str. Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara, începând cu data de 21.04.2023 Costul unei documentaţii de atribuire este de 500 lei. 
 Data limită pentru cumpărarea documentației și de solicitare a clarificărilor este 19.05.2023 ora 12:00.
 Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 06.06.2023, ora 12:00, la sediul  Pieței Agroalimentară Centrală din Deva, str. Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara.
 Licitaţiile publice pentru închirierea spațiilor vor avea loc în data de 07.06.2023, începând cu ora 09:00, la sediul Pieței Agroalimentară Centrală din Deva, str. Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.
 Contestaţiile se vor depune la sediul Pieței Agroalimentară Centrală din Deva, str. Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara sau la adresa de  e-mail: serviciul.piete@primariadeva.ro     
                     
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate