image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ - 24 aprilie 2023

24.04.2023
Municipiul Deva, prin Serviciul Administrare Domeniul Public şi Privat din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, având sediul în Piața Unirii, nr.16 , telefon şi fax 0254/217899, cod fiscal RO 39125506
 
                                                                                                                                                                                                                                    
ORGANIZEAZĂ:

 LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea concesionării unui teren în suprafață de 3.571 mp, situat în localitatea Sântuhalm, județul Hunedoara, împreună cu imobilul șopron-magazie în suprafață de 191 mp, înscris în CF nr.72089, nr. cadastral 72089, respectiv nr. 72089-C1. În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva nr.157 din data de 30.03.2023.
 Documentaţia de atribuire se poate ridica contra–cost de la sediul Serviciului Administrare Domeniul Public şi Privat, din Deva, Piața Unirii, nr.16, județul Hunedoara, telefon şi fax 0254/217899, începând cu data de 25.04.2023. Costul unei documentaţii de atribuire este de 300 lei. 
 Data limită pentru cumpărarea documentației și solicitarea clarificărilor este 19.05.2023, ora 12:00.
 Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 06.06.2023, ora 14:00, la Registratura Serviciului Administrare Domeniul Public şi Privat, din Deva, Piața Unirii, nr.16, județul Hunedoara.
 Licitaţia publică privind concesionarea terenului menționat va avea loc în data de 07.06.2023, ora 10:00, la sediul Serviciului Administrare Domeniul Public şi Privat, din Deva, Piața Unirii, nr.16, județul Hunedoara, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Hunedoara, Deva,Calea Zarandului, nr.73, județul Hunedoara tel.0254/218.045, fax.0254/216.333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.       
 

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate