image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Sedinţa extraordinara a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc in data de 10 mai 2023

09.05.2023
            P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  convocat de îndată pentru data de 10 mai 2023 
 
I.          Proiecte de hotărâre, privind:

A.  Direcția tehnică
1.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.113/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.367/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate