image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U., de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: PUZ ,, ZONĂ REZIDENŢIALĂ ”

10.05.2023
     În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:
 
  • ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:
  • PUZ ,,ZONĂ REZIDENŢIALĂ”
  • Beneficiar MOLNAR ANDREI ROBERT;
  • Amplasament: municipiul Deva, strada Horea, nr.120, CF Nr. 76698, 76955, 76799, 77016, 77017, 79413, 78280, judeţul Hunedoara;
  • Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL, coordonator RUR: arhitect Armăşescu Dumitru
         Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva, la secțiunea: Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 11.05.2023-01.06.2023.
         Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 01.06.2023.
Publicul este invitat să participe la întâlnirea cu iniţiatorul şi elaboratorul documentaţiei în data de 26.05.2023, ora 12:00, la sediul Primăriei municipiului Deva.
          Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană – Primăria municipiului Deva.
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate