image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Primăria Municipiului Deva a încheiat contractul cu operatorul serviciului public de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiului Deva

12.05.2023
Primăria Municipiului Deva, în calitate de achizitor, a încheiat contractul nr. 46486/28.04.2023, de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiului Deva cu operatorul DD CHIM S.R.L., în calitate de prestator.

Prestarea activităților care fac obiectul contractului sunt pentru următoarele obiective:
  • Spații verzi din parcuri publice (Parcul Cetate, Parcul Bejan) - spații deschise;
  • Spații verzi de pe domeniul public (scuaruri, piațete, fâșii plantate, grădini publice) - spații deschise;
  • Spații verzi din zone cu locuințe colective (scuaruri, aliniamente) – spații deschise;
  • Spații verzi în aliniamente stradale – spații deschise;
  • Cimitire - spații deschise;
  • Spații verzi aferente bazelor sportive și de agrement - spații deschise;
  • Zone de protecție a cursurilor de apă - spații deschise;
  • Culoar de protecție conductă magistrală de încălzire (aliniamente) – spații deschise;
  • Spațiul verde ”Dealul Cetății Deva” – sit Natura 2000 – PARȚIAL * - spații deschise;
  • Spații închise aparținând Primăriei (Sediul Primăriei, Serviciul administrarea domeniului public și privat, Serviciul cadastru, fond funciar, Direcția Evidența populației și stare civilă, Direcția Poliția Deva, Direcția de Impozite și Taxe locale, Serviciul Programe Dezvoltare, Clădire tribună stadion Cetate, piețe - Piața agroalimentară Deva, Piața M.Kogălniceanu, Piața Cioclovina).
Obiectivele menționate mai sus fac parte din domeniul public al Municipiului Deva.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiului Deva, încheiat între Municipiul Deva și DD CHIM S.R.L., NU OFERĂ EXCLUSIVITATE operatorului să efectueze serviciile cu alte instituții publice, agenți economici etc. care își desfășoară activitatea pe raza UAT Municipiul Deva.

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate