image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,AMENAJARE ZONĂ SPORT ŞI AGREMENT”

15.05.2023
     În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
  • PUZ ,,AMENAJARE ZONĂ SPORT ŞI AGREMENT”
  • Beneficiari: Neagoe Florin, Gheorghe Adrian Marius, Gheorghe Carmen Florina, Băran Mihail Bogdan;
  • Amplasament: municipiul Deva, intravilan, cf nr: 78509, 78510, 75833, judeţul Hunedoara;
  • Proiectant: S.C. Atelier Disimetria S.R.L. coordonator RUR arhitect Botezan Anca
         Documentaţia poate fi consultată aici: Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 16.05.2023-26.05.2023.
         Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 26.05.2023.
        Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană – Primăria municipiului Deva.
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate