image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţă extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva convocat de îndată pentru data de 14 septembrie 2023

13.09.2023

                                                              P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                                   convocat de îndată pentru data de 14 septembrie 2023 
  I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția administrarea domeniului public și privat
1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.376/2019 privind solicitarea transmiterii imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B. Direcția tehnică
2. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.341/2018 privind aprobarea proiectului
„Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinţe M2, Aleea Crizantemelor din municipiul Deva” cod SMIS 117068  și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse
   

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate