image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

S-au finalizat lucrările de creștere a eficienței energetice a blocului A de pe Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva

19.09.2023
Echipa de implementare a proiectului pe fonduri europene a finalizat recepția la terminarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice  a blocului A de pe Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva.

Principalele categorii de lucrări care au fost executate în scopul creșterii eficienței energetice a blocului de locuințe sunt:
  • lucrări de reabilitare termică a anvelopei constând în: izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn cu tâmplărie PVC, închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplarie termoizolantă, reabilitarea planșeului peste ultimul etaj;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune (casa scării) cu corpuri de iluminat cu consum redus în scopul reducerii consumului de energie;
  • reabilitare instalație distribuție apă rece și colectoare de canalizare menajeră din subsolul blocului.
De asemenea, pentru facilitarea accesului în bloc a persoanelor cu dizabilități, s-a procurat un sistem mobil de transport pentru acestea.


Lucrările de creștere a eficienței energetice a acestui bloc au fost finanțate din fonduri europene, prin POR 2014-2020, iar obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea eficienței energetice  a blocului de locuințe A de pe Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, de a reduce  consumul de energie destinată încălzirii locuințelor.

Blocul de locuințe A de pe Bulevardul Iuliu Maniu este compus din 111 apartamente.

Reabilitarea termică a blocurilor înseamnă reducerea facturii de întreţinere pe perioada iernii cu un procent semnificativ.
Pe timp de vară, locuinţele izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare pentru răcirea apartamentelor.

De asemenea, conform Certificatului de performanță energetică elaborat la finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, clădirea a trecut de la clasa energetică C la o clasa superioară, respectiv clasa energetică B.

Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 5 ani, perioadă în care, atât constructorul cât și beneficiarul, vor urmări comportarea în timp a lucrărilor realizate.

Valoarea contractului de finanțare pentru acest proiect este de peste 1 milion de euro.

Așteptăm toate asociațiile de proprietari să se înscrie în programul de finanțare destinat creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuit.

Anveloparea blocurilor din Deva este o prioritate pentru administrația publică locală care și-a propus ca un număr cât mai mare de blocuri de locuințe să beneficieze de finanțare prin programele de creștere a eficienței energetice.


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate