image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Chestionar pentru consultare publică:  „Regenerarea urbană a zonei Dorobanți”

19.09.2023
Primăria Municipiului Deva are ca scop principal creșterea calității vieții cetățenilor. Astfel, pentru a obține finanțare prin POR Vest 2021-2027, prioritatea 7 - O regiune pentru cetățeni care are ca obiectiv specific dezvoltarea urbană integrată – Regenerare urbană, a fost inițiată elaborarea Planului Urbanistic Zonal intitulat „Regenerarea urbană a zonei Dorobanți”.
Scopul chestionarului
 este acela de a se face cunoscute problemele și nevoile cetățenilor, cât și eventuale propuneri ale acestora, ce vor fi cuprinse în etapa de analiză a situației existente. Acest prim pas în cunoașterea problemelor și nevoilor cetățenilor din zonă face parte dintr-un proces mai amplu de elaborare participativă a documentației de urbanism. Ulterior, propunerile preliminare elaborate urmând să fie dezbătute public la finalul anului 2023, conform calendarului de elaborare a documentației de urbanism.
 
Accesați aici chestionarul pentru consultare publică:  „Regenerarea urbană a zonei Dorobanți”


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate