image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Informaţii detaliate despre reabilitarea imobilului situat pe strada Titu Maiorescu, nr. 24

19.09.2023
Clădirea în care a funcționat cantina socială a Devei va fi reabilitată după 50 de ani de la ridicarea construcției. Documentaţia tehnico-economică a fost aprobată de Consiliul Local, în şedinţa ordinară din luna august.
Imobilul este situat pe strada Titu Maiorescu, nr. 24 și se află în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva. Este compus din două corpuri de clădire (cu subsol, parter şi etaj) şi a fost construit în două etape - în anii 1969 şi 1978.
Prin realizarea investiției, administrația locală urmărește exploatarea întregului potențial al clădirii - care are o suprafață desfășurată de peste 2.000 de metri pătrați, astfel încât să fie posibilă susținerea financiară a acesteia din resurse proprii, precum și creșterea eficienței energetice a imobilului.
Până la demararea investiției, acesta avea o singură funcțiune – cea de cantină socială, deservind astfel doar o categorie socială defavorizată, susținută de la bugetul local.
După reabilitare, clădirea va beneficia de spații destinate preparării și servirii hranei, spații de depozitare a alimentelor și conservelor, linie de autoservire, spații pentru organizarea de evenimente sociale de zi și de seară, birouri, terase exterioare, spații igienico-sanitare (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere etc.
Realizarea investiției presupune, de asemenea, și reamenajarea zonei exterioare a imobilului. Pe lângă rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice, alei pietonale și carosabile, sunt prevăzute zone verzi (gazon, plante cu flori, arbori și arbuști ornamentali) și 4 parcări (cu peste 40 de locuri, în total).

Cum va fi amenajată clădirea din punct de vedere funcțional:
 Subsol:
- 3 depozite (pentru legume, alimente, produse congelate)
- spațiu pentru prelucrarea cărnii
- 2 magazii (pentru conserve, respectiv legume și fructi)
 Parter:
- bucătărie
- cameră frigorifică
- magazie pentru pâine
- 4 spații pentru prepararea hranei
- sală de mese (suprafață: 68 metri pătrați; capacitate: 40 persoane)
- 2 lifturi verticale pentru marfă
- 3 birouri
- 2 vestiare (pentru personal)
- 3 magazii (pentru produse de curățenie, veselă, textile)
- 4 spații igienico-sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilități)
- cameră tehnică
- spațiu special amenajat pentru spălătorie și călcătorie
- spațiu pentru arhivă
 Etaj:
- bucătărie
- 1 sală de conferințe (suprafață: 99 metri pătrați; capacitate: 60 persoane)
- 2 săli pentru organizarea de evenimente sociale (gale, aniversări ale organizațiilor, strângeri de fonduri etc.), cu capacități de 110 persoane, respectiv 120 persoane
- 2 terase exterioare, acoperite
- 2 spații igienico-sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilități)

Avantajele realizării investiţiei:
- reabilitarea unei clădiri vechi şi ineficientă energetic, pentru a oferi un ambient curat, ecologic şi funcţional
- reducerea costurilor de întreţinere şi funcţionare a imobilului
- creşterea gradului de confort interior şi a condiţiilor igienico-sanitare
- îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale acordate comunităţii
- îmbunătăţirea semnificativă a aspectului clădirii şi al zonei verzi din jurul acesteia
- creşterea duratei de viaţă şi a valorii imobilului etc.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate