image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

05.10.2023
 <<<Lista cu solicitanții de finanțare ale căror dosare au fost aprobate/respinse>>>
ACTUALIZATĂ - 05.04.2024
 
 

<<< Accesați >>>
<<<Documentele necesare>>>

 
  • Administrația Fondului pentru Mediu a transmis către Primăria Municipiului Deva lista persoanelor fizice înscrise în “Programul casarea autovehiculelor uzate” de pe raza U.A.T. Municipiul Deva. (lista poate fi consultată accesând link-ul: <<< Listă persoane >>>)
 
  • Persoanele care se regăsesc în această lista pot consulta Procedura internă privind participarea persoanelor fizice din Municipiul Deva la program accesând link-ul: <<< Procedura Rabla Local >>>. Pentru înscrierea în vederea participării la program, solicitanții de finanțare menționați în lista transmisă UAT Municipiul Deva de către Administrația Fondului pentru Mediu vor parcurge următorii pași:
1. OBLIGATORIU: Solicitanții de finanțare se vor programa on-line accesând următorul link: <<<Rabla Local/Programări on-line >>>, în vederea depunerii <<< cererii de participare >>> și a documentației doveditoare. (solicitanților de finanțare li se va comunica prin intermediul poștei electronice confirmarea programării on-line)

2. Prezentarea solicitantului de finanțare la sediul Primăriei Municipiului Deva – Direcția Impozite și Taxe Locale situat în Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 16A, în vederea depunerii cererii de participare și a documentației aferente, la data și ora stabilită prin programarea on-line. (Neprezentarea la data și ora stabilită prin programare on-line atrage anularea programării, fiind necesară o nouă programare.)
Cererea de participare poate fi descărcată accesând link-ul:<<< Cerere de participare >>>
ATENȚIE! Cererea va fi completată conform tuturor cerințelor din cuprinsul acesteia și va fi însoțită de documentația integrală solicitată în cerere.

3. Dacă în urma verificării finale a dosarului se constată că sunt întrunite cumulativ condițiile de eligibilitate, solicitantul de finanțare va primi prin intermediul poștei electronice (e-mail) dispoziția de aprobare a dosarului; (lista cu solicitanții de finanțare a căror dosare au fost aprobate/respinse se va publica periodic în această secțiune)

4. În termen de 15 zile de la primirea dispoziției, solicitantul de finanțare se va prezenta la Primăria Municipiului Deva – SUMMSCUP (camera 22) în vederea semnării contractului de finanțare.

5. De la data semnării contractului de finanțare, solicitantul de finanțare are la dispoziție 45 de zile pentru a casa autovehiculul uzat pentru care a depus cererea de participare în program precum și obligația de a-l scoate din evidențele fiscale și de a-l radia din  circulație

6. Solicitantul de finanțare
are obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Deva – SUMMSCUP (camera 22)  în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data radierii din circulație a autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program, în vederea depunerii următoarelor documente:

*** Adeverința de casare (<<< modelul poate fi descărcat aici >>>)  și Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program;
*** Procesul-verbal de scoatere din evidențele fiscale al autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale;
*** Certificatul de radiere din circulație al autovehiculului uzat pentru care a depus cererea de participare în program eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara;

7. După depunerea tuturor documentelor de la punctul anterior, plata stimulentului de casare în cuantum de 3.000 lei/autovehicul uzat va fi efectuată în contul precizat de solicitantul de finanțare în cererea de participare la program.

IMPORTANT!!! Viramentul se va efectua după încasarea de către U.A.T. Municipiul Deva a contribuției A.F.M. la program!

8. Beneficiarul stimulentului de casare va fi monitorizat pe o perioadă de 3 ani de la data plății stimulentului în vederea respectării condițiilor asumate prin cererea de participare în program.

Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Deva www.primariadeva.ro secțiunea Rabla Local, iar orice alte nelămuriri se pot obține de la sediul Primăriei Municipiului Deva sau la numărul de telefon 0254/218325 int. 138.

 
 

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate