image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2022 ÎN MUNICIPIUL DEVA.

04.11.2021
Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:
Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în Municipiu Deva.
Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate pe site-ul Primăriei Municipiului Deva: www.primariadeva.ro - secțiunea Ședințe de Consiliu local - Proiecte de hotărâri.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail : primar@primariadeva.ro.
Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 15.11.2021.

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate