image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 09 februarie 2024

06.02.2024
                 P R O I E C T U L
           ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
              convocat de îndată pentru data de 09 februarie 2024 


Consultă ordinea de zi

I.          Proiecte de hotărâre, privind:

A.  Direcția tehnică
1.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.30/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2.   Aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Modernizare pista de atletism la stadionul municipal Cetate Deva”– rest de executat și modificare temă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.   Direcția economică
3.   Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2023, Toate drepturile rezervate