image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 02 aprilie 2024, ora 13.00

29.03.2024
               P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                    din data de 02 aprilie 2024 
  I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Direcția tehnică
1.   Aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Achiziția mijloacelor de transport ecologice în Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2.   Aprobarea metodologiei și a listei de proiecte prioritare din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Deva pentru perioada 2021-2027 finanțabile în cadrul Intervenției Regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă a Programului Regional Vest 2021-2027;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3.   Aprobarea participării municipiului Deva în calitate de unitate administrativ teritorială la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din Fondul pentru Mediu, precum și aprobarea Devizului general și a Devizelor pe categorii de cheltuieli aferente obiectivului de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare pe strada Aurel Vlaicu și strada Nucet în municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.   Direcția Poliția locală
4.   Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a unității administrativ-teritoriale Municipiul Deva pentru anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.  Direcția economică
5.   Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate