image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 29 mai 2024, ora 12:00

23.05.2024
I.Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Direcția de asistență socială Deva
1.   Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială, locuință tip cameră de cămin și locuință de necesitate, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
2.   Aprobarea schimbului de locuință între numiții Cristea Ionuț și Păltinuș Nicoleta-Elisabeta, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.9, sc.4, et.2, ap.69 și municipiul Deva, str.Zăvoi, bl.3, parter, ap.2;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
3.   Aprobarea participării Direcției de asistență socială Deva în calitate de instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”, în vederea achiziționării a două autovehicule noi full electrice;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
4.   Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de asistență socială Deva;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
B.   Direcția administrarea domeniului public și privat
5.   Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul nr.6/10.10.2011 privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al societății Orange România Communications S.A. pe domeniul public al municipiului Deva, str. Prelungire Zăvoi;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
6.   Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de închiriere nr.125640 din data de 15 decembrie 2022;
             Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
7.   Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase și însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, membru ANEVAR, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Deva;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
C.  Direcția urbanism
8.   Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr.111;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
9.   Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Locuință familială și împrejmuire” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, strada Granitului, nr.10B;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea  
D.  Serviciul resurse umane
10. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
11. Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.435/2023 privind aprobarea contractului de parteneriat între Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Municipiul Deva și S.C Sarmismob S.A. pentru formarea profesională a 5 elevi de clasa a-IX-a din domeniul electromecanică, calificarea profesională electromecanic utilaje și instalații industriale prin învăţământul dual, începând din anul şcolar 2023-2024;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Abrogarea Hotărârii Consiliului local nr.272/2022 privind aprobarea contractului de parteneriat între Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Municipiul Deva și S.C Sarmismob S.A pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, începând din anul şcolar 2022-2023;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pentru susținerea evenimentului ”Copilărie în siguranță”, ediția a III-a, desfășurat în Piața Unirii din municipiul Deva, în data de 31 mai 2024;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pentru susținerea organizării și desfășurării Concursului Național de protecție civilă ”Cu viața mea apăr viața!”, desfășurat în perioada 16-19 iunie 202;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Direcția economică
15. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2024;
            Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate