image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: PUZ ,,PARCELARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE”

24.05.2024
    În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:
  • PUZ ,,PARCELARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE”
  • Beneficiari: NEAG IULIANA MARIA şi NEAG MIRCEA ALEXANDRU;
  • Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.154, intravilan, cf nr. 80895, judeţul Hunedoara;
  • Proiectant: S.C. Total Idea Concept SRL, coordonator RUR arhitect Mihai Radu
    Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 24.05.2024-13.06.2024.
    Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 13.06.2024. Publicul este invitat să participe la întâlnirea cu iniţiatorul şi elaboratorul documentaţiei în data de 07.06.2024, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Deva
    Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană – Primăria municipiului Deva.

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate