image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNȚ PLATA INDEMNIZAȚIILOR ȘI A INDEMNIZAȚIILOR DE PROTOCOL - ALEGERI iunie 2024

30.05.2024
ANUNȚ
PLATA INDEMNIZAȚIILOR ȘI A INDEMNIZAȚIILOR DE PROTOCOL
ALEGERI PENTRU MEMBRII DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2024 și ALEGERI PENTRU AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2024

Plata indemnizațiilor și a indemnizațiilor de protocol pentru președintele, locțiitorul acestuia, membrii BECL, personalul tehnic auxiliar și informaticienii BECL, președinții, locțiitorii, membrii ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatori de calculator ai acestora, aferente participării la alegerile din data de 09 iunie 2024 va fi efectuată astfel:
 
  • Prin casierie - la adresa Piața Unirii, NR.4 (Primăria municipiului Deva), la o dată care va fi anunțată ulterior, respectiv după data de 09 iunie 2024. Indemnizația se va elibera personal, pe baza actului de identitate valabil, în original sau, după caz, a procurii notariale, în cazul prezentării altei persoane decât cea înscrisă în statul de plată, respectiv actul de identitate al persoanei împuternicite.
Sau
  • Prin virare în cont bancar (deschis la o unitate bancară din România/nu se acceptă REVOLUT), urmând următoarea procedură:
- Completare CERERE (<<< descarcă cererea >>>)
- Acte necesare: Copie CI, extras de cont bancar pe numele solicitantului (din care sa reiasă codul IBAN), cererea completată și semnată,
- Copii ale documentelor care atestă scutirea de la plata impozitului, dacă este cazul,

Predarea actelor mai sus enumerate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și de către operatorii de calculator ai acestora va putea fi efectuată în data de 09.06.2024, în secția de votare, la personalul tehnic al Primăriei municipiului Deva sau vor fi trimise pe e-mail la adresa: alegeri2024@primariadeva.ro;

Nu vor fi acceptate virări în conturi deschise pe alte nume decât cele ale membrilor secțiilor de votare.

Potrivit precizărilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne, transmise Instituției Prefectului prin adresa nr. 610551/22.05.2024, din ambele categorii de indemnizații se va reține și vira la bugetul de stat impozitul pe venit.
În vederea calculării corecte a acestui impozit, vă rugăm să aveți în vedere ca, în situațiile în care există persoane care beneficiază de scutiri de la plata impozitului, să atașați copii ale documentelor care atestă această scutire.

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate