image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ aferenta : PUZ ,,CLĂDIRE APARTAMENTE VIVA CENTRAL”

19.06.2024
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicam pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:
 
ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
  • PUZ ,,CLĂDIRE APARTAMENTE VIVA CENTRAL”
  • Beneficiar: S.C. FERART SRL;
  • Amplasament: municipiul Deva, bulevardul Decebal, cf nr.77215, judeţul Hunedoara;
  • Proiectant: S.C. Eurostil Proiect S.R.L. coordonator RUR arhitect Hamoş Emilia

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 20.06.2024-30.06.2024.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 30.06.2024.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană – Primăria municipiului Deva.


              Arhitect şef,                                           Compartiment Dezvoltare urbană,            
           Lăzăruţ Raluca                                                             Igreţ Irina Ana
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate