image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA

29.12.2021
Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva "STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA".
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul centrul de informare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro.
Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 10 ianuarie 2022.
 
CONSULTA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate