image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

26.01.2022
În perioada 01.10.2021-31.12.2021, în urma desfășurării programului de control și disciplina în construcții vă comunicăm activitatea Serviciului Monitorizare și Control Urban din cadrul Primăriei Municipiului Deva:
- Au fost verificate în teren un număr de 30 de imobile privind respectarea legislației în domeniul urbanismului;
- Au fost verificate și soluționate un număr de 27 de petiții;
- Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 11.000 lei;
- Au fost efectuate verificări în teren la imobilele existente neîngrijite, aflate în paragină, pentru care s-au început demersurile în vederea aplicării prevederilor HCL nr. 447/2020 privind Stabilirea Procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite;
În vederea dezvoltării urbanistice coerente și durabile a municipiului Deva atragem atenția cetățenilor să respecte prevederile legislației privind executarea lucrărilor de construire.
Controlul și disciplina în construcții se realizează permanent de către Serviciul Monitorizare și Control Urban.
Serviciul Monitorizare și Control Urban

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate