image

Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ACTE ADMINISTRATIV FISCALE - PERSOANE JURIDICE - 29 DECEMBRIE 2023

In temeiul aft.47 alin. (5) lit. b) 9i ale alin. (6) Si (7) din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedure fiscala, cu modificarile si completerile ulterioare, comunicam ce au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicati in anexa alaturata.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de catre titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrativ-fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv 29.12.2023.
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, puteti solicita informatii suplimentare la Primaria Municipiului Deva, str. 1 Decembrie nr.16 A, Directia lmpozite si Taxe Locale - Serviciul Recuperare lmpozite si Taxe Locale, camera 5.

      Director executiv ,                                 Sef serviciu S-R.l.T.L,                                      Consilier,
       Carla POPA                                         Calin Arghir PACURAR                            lleana Angela SOCOL


 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate