image

Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ACTE ADMINISTRATIV FISCALE - PERSOANE FIZICE - 12 IULIE 2024

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47, alin. (5), lit. b) și ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicați în anexa alăturată, respectiv tabel nr. 70856/09.07.2024.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularul acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 12.07.2024.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi solicita informaţii suplimentare la sediul Direcției Impozite și Taxe Locale a Primăriei Municipiului Deva situat la adresa B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 16A, jud. Hunedoara, Compartiment Constatare Persoane Fizice, camera 10.
 
DIRECTOR EXECUTIV,
 Ec. Carla POPA           
 
                                                                                                     Întocmit  
                                                                                                    Consilier,
                                                                                          Maria-Doina BĂSĂRABĂ


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate