image

Direcţia Impozite şi Taxe Locale

Acte administrativ fiscale - persoane juridice - 31 ianuarie 2024

ANUNŢ  COLECTIV
     pentru comunicarea prin publicitate


            În temeiul  art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicaţi în anexa alăturată.
            Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
            Prezentele acte administrativ-fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 31.01.2024.
            Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi solicita informaţii suplimentare la Primăria Municipiului Deva, str. 1 Decembrie nr.16 A, Direcţia Impozite şi Taxe Locale – Serviciul  Recuperare Impozite şi Taxe Locale, camera 5.                                                                            
 Director executiv ,                    Şef  serviciu S.R.I.T.L,                              Consilier,
   Carla  POPA                             Călin Arghir PĂCURAR                    Ileana  Angela SOCOL
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate