image

Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ACTE ADMINISTRATIV FISCALE - PERSOANE FIZICE - 31 IANUARIE 2024

ANUNȚ COLECTIV
 
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicați în anexele alăturate.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 31.01.2024.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți solicita informații suplimentare la Primăria Municipiului Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 16A, Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul Recuperare Impozite și Taxe Locale, camera 7.
 
            Director executiv,                                                                                                                                   Sef Serviciu,
               Carla POPA                                                                                                                               Calin-Arghir PĂCURAR 
 
Intocmit,
Virginia-Florenima DOMIDE


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate