image

Direcţia Impozite şi Taxe Locale

ACTE ADMINISTRATIV FISCALE - PERSOANE FIZICE - 29 FEBRUARIE 2024


În temeiul  prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii publicaţi în anexele alăturate.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 29.02.2024.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi solicita informaţii suplimentare la Primăria Municipiului Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 16A, Direcţia Impozite și Taxe Locale – Serviciul  Recuperare Impozite şi Taxe Locale, camera 7. 


Director executiv,                                                                     Şef Serviciu,
   Carla POPA                                                                 Călin-Arghir PĂCURAR

 

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate