image

CREŞA DEVA

CREŞA DEVA

Deva, Aleea Viitorului nr. 3, jud. Hunedoara
0254 268 845, Mobil: 0766 676 067

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CREŞEI DEVA

Creșa functioneaza ca un centru de zi cu program de lucru între orele 6.00-18.00, de luni până vineri. In prezent Creșa este organizata din punct de vedere educațional pe 6 clase, dintre care doua cu predare in limba maghiara, cu un numar total de maxim 148 de copii.
Grupele sunt eterogene iar repartizarea fratilor si a prietenilor de vârste diferite se face în aceeasi grupă.
În situatia în care copilul anteprescolar înscris în cresă împlineste vârsta de 3 ani în timpul anului scolar, acesta poate frecventa programul până la finalizarea anului scolar, fără a depăsi vârsta de 4 ani.
Cresa functioneaza pe tot parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor şcolare.
Cresa poate fi inchisă temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu informarea părintilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
Cheltuielile si raspunderea corespunzatoare cresterii, ingrijirii si educarii copilului, pe perioada transferului, sunt in sarcina Cresei Deva.
Decontarea cheltuielilor se realizeaza pe baza documentelor justificative inaintate de catre Cresa Deva, in termen de 45 de zile de la încetarea acordării serviciilor.
Perioadele menţionate se aduc la cunostinta tuturor reprezentantilor legali cu cel putin 45 zile inainte de inchidere.
Inscrierea copiilor in cresă se face de regulă la inceputul anului scolar sau, in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in ordinea depunerii dosarului si in limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat.
Prin exceptie, in cazul in care se solicita inscrierea fratilor sau a copiilor aflati in ingrijirea aceluiasi parinte/reprezentant legal si nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copiilor, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare cu numarul de copii aflati in această situatie.
Procedurile si criteriile pentru departajarea copiilor la inscriere sunt stabilite de catre director, in colaborare cu consiliul de administratie al unitatii de invatamant care coordoneaza metodologic activitatea de educatie anteprescolara a cresei si sunt facute publice prin afisarea la sediul unitatii de educatie anteprescolara.
La inscrierea copiilor în cresă nu se percep taxe de inscriere.
Este interzis refuzul inscrierii copiilor in cresă pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizată.

PREZENTAREA CREŞEI DEVA. SCURT ISTORIC

Cunoştinţele spectaculoase obţinute ca urmare a cercetărilor privind dezvoltarea copilului mic au adus în actualitate, şi în ţara noastră, cerinţa adecvării calităţii serviciilor la nevoile de dezvoltare ale copiilor.
Pe plan internaţional, o dată cu profesionalizarea femeii şi implicarea ei în viaţa socială, crearea serviciilor pentru îngrijirea copilului, în afara familiei, a luat o amploare deosebită.
In ultimele decenii s-au organizat diferite tipuri de servicii pentru îngrijiri de zi, destinate dezvoltării şi educării copilului mic în afara familiei. Cererea de servicii a determinat o preocupare pentru specializarea personalului care îngrijeşte copilul în materie de educaţie timpurie.
Începând cu anii '70, pe plan internaţional, filosofia îngrijirilor copilului mic a cunoscut modificări importante, centrându-se pe conceptul de educaţie timpurie.
Creşa, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a fost dezvoltată şi în ţara noastră, cu deosebire în anii '70-'80. Cea mai amplă dezvoltare s-a înregistrat în 1980 când în România existau 902 creşe şi 90.000 de copii îngrijiţi în creşe.
In 1974 au fost elaborate reglementările referitoare la organizarea şi funcţionarea creşelor ca unităţi sanitare. Aceste reglementări poartă amprenta modelului de îngrijire în care sănătatea şi nutriţia constituiau pilonii cei mai importanţi ai dezvoltării copilului mic.
La noi în ţară, creşele au suferit modificări neînsemnate după 1974. Şi în prezent ele funcţionează în cea mai mare măsură pe baza unor acte normative elaborate în urmă cu 30 de ani.
In România, în 2001 avut loc trecerea creşelor din subordinea sectorului sanitar în aceea a administraţiei publice locale.
Creşa din Deva a luat fiinţă la data de 26 mai 1971, într-un imobil situat pe Aleea Viitorului nr. 5, fiind subordonată Spitalului Judeţean Deva.
Timp de şapte ani a funcţionat ca o creşă de zi, având 4 grupe (sugari, grupă mică, grupă mijlocie şi grupă mare). Capacitatea creşei era de 100 de paturi, având un număr de 25 copii în fiecare grupă.
Personalul de îngrijire şi educare copii era compus din: medic, asistent şef, asistent medical, infirmieră, îngrijitoare, bucătăreasă, spălătoreasă şi un administrator.
La data de 19 iunie 1978 s-a înfiinţat creşa saptamanală la etajul I, având 2 grupe (mare si mijlocie). Programul creşei saptamanale era de luni, ora 06.00 până sâmbăta la orele 16.00.
Din data de 01 iulie 2001 Creşa Deva trece în subordinea Consiliului Local Deva, subordonare păstrată până în prezent.
In 15 iunie 2008 s-a desfiinţat creşa săptămânală, transformându-se în creşă de zi.
In anul 2009 s-a preluat o parte din spaţiul de la parter de către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială unde s-a deschis Centrul de urgenţă pentru femeia şi copilul abuzat iar în cealaltă parte a clădirii s-a destinat birourilor pentru Cadastru Deva. In anul 2017, printr-o Hotarare a Consiliului Local Deva, acest spatiu a trecut din nou in administrarea Cresei Deva si a fost transformat intr-o noua grupa de copii.
In prezent Cresa Deva dispune de 4 grupe, insumand un numar de 100 de copii cu varste cuprinse intre 1,5 si 3 ani.
Cresa Deva este un serviciu de interes local, public care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere si educație timpurie copiilor de vârstă anteprescolară a cărei organizare si funcționare respectă prevederile Legii nr. 263 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificările si completările ulterioare.
Cresa Deva, face parte atat din sistemul national de servicii sociale reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere, cat si din sistemul de invatamant preuniversitar reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin furnizarea de servicii de educatie timpurie anteprescolara.
Cresa se afla în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 318 din 2001 privind aprobarea protocolului de predare-primire a patrimoniului Cresei de la Spital către Consiliul Local Deva.
Cresa are personalitate juridică proprie, are conturi separate si îsi conduce evidentele financiar-contabile ca oricare instituție cu personalitate juridică.

Cresa Deva are sediul in Aleea Viitorului, nr.3, jud. Hunedoara.

Motto-ul creşei: ,,Aici, copilăria e la ea acasă!"
Viziune: participarea la scopul general de formare armonioasă mentală, emoţională şi fizică a copiilor de vârstă antepreşcolară asfel încât fiecare copil să atingă potenţialul maxim specific vârstei
Misiune: de a oferi, pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară într-o atmosferă de siguranţă, în vederea integrării acestora în comunitate
Valori:
 • Excelență
 • Responsabilitate
 • Creativitate
 • Respect pentru diversitate


PROGRAMUL ZILNIC / SĂPTĂMÂNAL

ORAR

ACTIVITATEA

06:00-8:30

Primirea copiilor, joc liber

08:30-8:45 Toaleta înainte de masă

08:45-9:10

Micul dejun

9:10-9:30

Toaleta

9:30-10:00 Stimulare motrică
10:00-10:15 Gustare (fructe)

10:25-11:00

Activităti didactice

11:00-11:30

Joc de mișcare

11:30-11:45

Povestea zilei

11:45-12:00

Toaleta înainte de masă

12:00-12:30

Prânzul

12:30-13:00 Toaleta + pregătirea pentru somn

13:00-15:00

Somn

15:00-15:15

Toaleta

15:15-15:30

Gustare

15:30-16:00

Audiții muzicale

16:30-17:30  Joc liber

 

PROGRAM MEDIC PEDIATRU

 

Marti

11:00-16:30

Joi

07:00-10:00

 

PROGRAM PSIHOLOG

 

Luni

10:00-12:00

Marți

15:00-17:00ACTIVITĂȚI SPECIFICE ALE CREȘEI DEVA

a) asigură servicii de îngrijire si supraveghere a copiilor de vârstă anteprescolară, prin personalul angajat specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate;
b) asigură un program de educatie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitătilor copiilor;
c) asigură supravegherea stării de sănătate si de igienă a copiilor si acordă primul ajutor si îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de sustinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate;
d) asigură nutritia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate;
e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează cresa si realizează o relatie de parteneriat activ cu părintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate;
f) asigură consiliere si sprijin pentru părintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate;
g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de părintii săi si sesizează institutiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate;
h) contribuie la stimularea diferentiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric, tinând cont de particularitătile specifice de vârstă ale acestuia si de potentialul său evaluat;
i) urmăreste realizarea unui demers educational bazat pe interactiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă si protectivă a mediului si a activitătilor de învătare;
j) promovează jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la vârstele timpurii;
k) promovează interactiunea cu ceilalti copii prin activităti de grup specifice vârstei;
l) urmăreste sprijinirea părintilor si familiei în educatia timpurie a copiilor;
m) ajută pe fiecare copil să câstige deprinderi folosite în comunicarea si în relationarea cu altii;
n) învată pe copil atitudini corecte fată de oameni, animale, bunurile materiale;
o) cooperează îndeaproape cu părintii în fiecare fază a dezvoltării copilului.

SERVICIILE PRESTATE PRIN INTERMEDIUL CREŞEI DEVA

Creşa Deva oferă:
a) servicii de îngrijire si supraveghere;
b) programe educationale adecvate vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitătile copiilor;
c) supravegherea, mentinerea stării de sănătate si de igiena a copiilor;
d) servicii de prim ajutor si îngrijiri medicale necesare in caz de îmbolnăvire, pana la momentul preluării copilului de către sustinătorul legal sau al internării intr-o unitate medicala, după caz;
e) asigurarea nutritiei copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
f) colaborarea cu familiile copiilor care frecventează cresa si realizarea unei relatii de parteneriat active cu parintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului;
g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de părintii săi;
h) evaluare psihologică a copiilor (cognitivă, comportamentală, a limbajului si relatională) prin aplicarea de chestionare si teste standardizate, cât si prin observare directă;
i) instituirea unor programe de recuperare individualizate în situatiile în care se înregistrează înapoieri în dezvoltarea psihomotorie a copiilor;
j) stimulare cognitivă si logopedică a copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltarea psihomotorie;
k) consiliere pentru angajati si părinti în vederea unei mai bune îngrijiri, supravegheri si educări a copiilor;
l) consilierea părintilor, participarea la sedintele cu părintii si discutii pe o tema de interes si psihoeducatia părintilor;
m) evaluare si interventie logopedică;
n) initierea si sustinerea unor cursuri de formare pentru angajati si parintii/reprezentantil legali.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CREȘĂ

Creșa Deva vă aduce la cunoştinţă că în perioada 04.05.2021 - 30.06.2021, se pot depune dosare în vederea înscrierii copiilor la Creșa Deva pentru anul școlar 2021-2022 (septembrie 2021-august 2022).

Înscrierea copiilor la Creșa Deva în anul școlar 2021-2022 (septembrie 2021-august 2022) se face de regulă la începutul anului școlar, în urma selecției dosarelor de către comisia de selecție a dosarelor desemnată prin decizia directorului, în limita locurilor disponibile. În situații deosebite , se pot face înscrieri în timpul anului școlar , însă doar în limita locurilor disponibile și în ordinea depunerii dosarului .

La înscrierea copiilor la Creșa Deva nu se percep taxe de înscriere.

Actele necesare înscrierii copiilor la Creșa Deva sunt:

a) cerere de înscriere (tipizat);

b) certificatul de naştere al copilului (copie);

c) actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţi lor legali cu domiciliul sau reședința în municipiul Deva; certificatele de naştere ale fraţilor minori ; certificat de deces prin care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, pentru  familie cu părinte unic; copie a hotărârii

judecătorești/sentinței de plasament sau a sentinței de  încredințare in vederea adopției (după caz, copie);

 d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinții/ reprezentanții legali, care să cuprindă venitul BRUT al lunii anterioare depunerii dosarului în vederea înscrierii la Creșa Deva . După caz, acestea pot fi :

 -Adeverinţă în original cu venitul brut al părintelui realizat în ultima lună, anterioară depunerii  dosarului in vederea înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);

-Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Hunedoara (dacă mama/tata este sau a fost în ultima lună în această situaţie) - în copie;

-Copie după ultima  Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);

-declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în ultima  lună  nu a realizat venituri ( în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultima  lună anterioară înscrierii);

 e) Adeverință de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncăꓼ

 f) Adeverință de la unitatea de învățământ de stat,  frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul )ꓼ

 g) Sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) - (dacă este cazul, copie);

 h) Declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale;

 i) dosar plastic cu sină;

Completarea dosarelor se va face la momentul intrarii copilului în colectivitate (la creşă), pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde documentele de la punctele j), k), l), m).

(j) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii .

 k) avizul epidemiologic pentru intrare în colectivitate , eliberat de  medicul de familie cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea cresei, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic.

 l) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);  

m) analize medicale: exudatul faringian, coprocultura si  examen coproparazitologic pentru copilꓼ

În cazul în care numărul de cereri (solicitari) este mai mare decat numarul de locuri disponibile pentru înscrieri, se vor aplica criteriile de departajare.

 

Criteriile de departajare aprobate privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor la Creșa Deva pentru anul scolar 2021-2022 sunt următoarele :

 

1. Locul de munca al parintilor/reprezentantilor legali (care au raportul de munca/serviciu nesuspendat)............5 puncte pentru fiecare

2. Data reluarii activitatii profesionale de către parintele care se află în concediu pentru creșterea copilului:

 • celor care deja lucrează sau iși reiau activitatea pana în 30 septembrie 2021........... 5 puncte
 •  celor care isi reiau activitatea în luna octombrie 2021 .......4 puncte
 • celor care isi reiau activitatea în luna noiembrie 2021 ........3 puncte
 • celor care isi reiau activitatea în luna decembrie 2021.........2 puncte
 • celor care isi reiau activitatea dupa 1 ianuarie 2022............1 punct

3. Frati/surori care frecventeaza deja Cresa Deva..........................2 puncte

4. Familii care au in ingrijire un alt copil sub varsta de 1 an..............2 puncte

5. Situatia familiala: Familie monoparentala.................................10 puncte

6. Numarul de copii in intretinere:

 • 1 copil....................................1 punct
 • 2 copii....................................3 puncte
 • 3 sau mai multi copii.............5 puncte

7.Copii gemeni/tripleti.....................5 puncte

8.Mama urmeaza o forma de  invatamant la stat......3 puncte

9.Cazuri sociale :...............................10 puncte

-Copii cu dizabilitatiꓼ

-Copii aflati in situatii de riscꓼ

-Alte cazuri socialeꓼ

10.Familie care are un copil cu handicap grav (alt copil decat cel pentru care se solicita inscrierea la Cresa).................5 puncte

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

În perioada 09.08.2021-17.08.2021, comisia de selecție a dosarelor desemnată prin decizia directorului va proceda la selecţia dosarelor ȋn vederea ȋnscrierii copiilor la Creșa Deva în anul școlar 2021-2022 și va intocmi lista cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar 2021-2022(septembrie 2021-august 2022).

            (1) Comisia analizeaza dosarele de ȋnscriere ȋn baza criteriilor de selecţie aprobate și a numǎrului de locuri disponibile.

            (2) În data de 11.08.2021 , ora 13 , vor fi afișate rezultatele selecţiei dosarelor de cǎtre comisia de selecţie a dosarelor desemnată prin decizia directorului  (lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere).

            (3) Pȃn­ǎ ȋn data de 13.08.2021 , ora 13 , vor fi depuse eventualele contestaţii.

            (4) În data de 17.08.2021 , ora 13 , vor fi afisate rezultatele finale.

Pentru dosarele cu punctaj egal, se va lua in considerare la departajare ordinea depunerii cererii de înscriere.

Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere, pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv septembrie 2021-august 2022, va fi publicată pe site-ul Primăriei Deva www.primariadeva.ro/cresa-deva/actele necesare înscrierii copiilor la Cresa Deva  şi la sediul Cresei Deva, de pe Aleea Viitorului nr.3.

Copiii care nu îndeplinesc punctajul necesar pentru a fi admişi să frecventeze creşa, în limita locurilor disponibile existente la începutul anului şcolar, vor rămâne înscrişi pe lista de aşteptare . În condițiile în care se eliberează un loc pe parcursul anului şcolar, acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de aşteptare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Cresei Deva, Al.Viitorului, Nr.3, de luni pana vineri, intre orele 08-13, la  Compartimentul Secretariat-Relații cu publicul sau la numărul de telefon 0766676067, de luni până vineri , in intervalul orar 08-16.00 ! 

 

 


DREPTURI ȘI OBLIGAȚII BENEFICIARI

Drepturile beneficiarului:
a) de a primi serviciile sociale prevăzute in contractul pentru acordarea de servicii sociale
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
c) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
 • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
 • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
 • oportunităţii acordării altor servicii sociale;
 • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
 • regulamentului de ordine internă;
d) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
e) de a avea acces la propriul dosar;
f) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor contractului.

Obligaţiile beneficiarului:
a) să respecte programul orar al creşei, în special la aducerea copilului;
b) să respecte actele normative care reglementează activitatea creşelor şi Regulamentul de ordine interioară;
c) să respecte prevederile Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat cu creşa;
d) să aibă un comportament civilizat faţă de personalul creşei;
e) să participe la activităţile organizate de instituţie, la solicitarea personalului creşei;
f) să devină parteneri activi în cadrul programelor educaţionale iniţiate de creşă;
g) să achite la timp şi integral contribuţia datorată pentru îngrijirea zilnică a copilului;
h) să asigure copilului o ţinută vestimentară adecvată, curată şi îngrijită; bijuteriile se poartă de către copil pe răspunderea părintelui/reprezentantului legal;
i) să comunice reprezentantilor creşei orice informatii cu privire la starea de sănătate a copilului; precum si informatiile necesare dezvoltării armonioase a copilului;
j) să aducă la timp actele necesare înscrierii/rămânerii în creşă precum şi bunurile materiale solicitate de conducerea creşei folosite în interesul copilului;
k) să contribuie la promovarea imaginii creşei;
l) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
m) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială; medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
n) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
o) să anunţe persoanele cărora se încredinţează copilul la ieşirea din creşă, menţionându-se calitatea acestora;
p) să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa financiară şi personală pe parcursul acordării serviciilor sociale.

NORME DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE

În cadrul Cresei Deva se asigură conditiile de igienă necesare apărării, păstrării si promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică si neuropsihică armonioasă a copiilor cât si prevenirea aparitiei unor îmbolnăviri, în conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările si completările ulterioare si a planurilor de măsuri în vederea sporirii conditiilor de igienă în cresă.
Cresa respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spatiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor si activitătilor în aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare asigurării conditiilor de functionare, la conditiile igienico-sanitare, precum si la conditiile de sigurantă care îi privesc pe copii.
Spatiul pentru desfăsurarea activitătilor în aer liber asigură dezvoltarea, învătarea activă a copilului si promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente si îmbolnăviri.
Conducerea unitătii este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor conditii.
Numărul maxim de copii admisi la o grupa de la cresă nu va depăsi 25 de copii la grupa mare si 25 de copii la grupa mică.
Microclimatul Cresei va fi realizat în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătătii pentru unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul nr. 1955 din 1995, cu modificările si completările ulterioare.
Prizele si întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus astfel încât sa nu permită copiilor sa le atingă.
Dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare sunt realizate in raport cu vârsta copiilor.
Pentru copii sub doi ani sunt prevăzute olite individuale care sunt utilizate, spălate si dezinfectate astfel încât să se evite riscul aparitiei unor boli transmisibile.
Mobilierul utilizat în serviciile de educatie anteprescolară este adecvat vârstei, încât să ofere copilului o ambiantă familială, sigură si confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educational favorabil si să permită modularea, după necesitătile grupei.
Jucăriile, materialele si echipamentele pentru dezvoltarea si învătarea copiilor sunt adecvate vârstei si nivelului de dezvoltare ale copiilor, pentru a asigura stimularea acestora si a oferi ocazia să îsi exprime optiunile si să le dezvolte creativitatea. Ele nu constituie un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului.

FINANȚAREA CREŞEI DEVA

 Finantarea se realizeaza din urmatoarele surse:

 a)bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic si nedidactic si a cheltuielilor de organizare si funcționare a cresei;

b)sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali, stabilite conform   Hotărârii nr. 1252 din 2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unități de educație timpurie anteprescolară;

d)donatii;

e)sponsorizari;

f)alte surse legal constituite.

Parintii/reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul cresei sunt obligati la plata unei contributii lunare, a carei valoare este stabilita prin dispozitie a primarului, in functie de numarul de copii din familie si de venitul mediu lunar brut cumulat al parintilor/reprezentantilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioara inscrierii copilului, certificat prin adeverinta prevazuta la art. 6 lit. d) din Metodologie.

Sunt scutiti de la plata contributiei, sarcina fiind preluata de bugetul local, parintii/reprezentantul legal care au in ingrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii.

Contributia poate fi achitata si prin tichete de cresa, tichete sociale si/sau cupoane sociale, potrivit legii.

Parintii/reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul cresei vor suporta  contravaloarea hranei oferite zilnic copilului.

Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantul legal al acestora, se stabileste in functie de numarul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic.

             Numarul de zile in care copiii au frecventat cresa este monitorizat prin registrul de evidenta/prezenta completat de asistenta medicala in colaborare cu educatorul-puericultor.

            Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii inscrisi la unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se realizeaza cu plata in avans pentru o luna calendaristica.

            Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul de cresa pe o perioada de pana la 3 zile lucratoare este reportata pentru luna urmatoare.

Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in cresă, suportata de parintii/reprezentantul legal al acestora, se determina in functie de cheltuielile de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea, precum si de numarul de zile frecventate de copil in aceste unitati.

             Valoarea contributiei se stabileste in urmatoarele cote procentuale si nu poate depasi 20% din costul mediu lunar de intretinere in unitatea publica în care se ofera servicii de educatie anteprescolar, astfel:

 

Venit mediu brut lunar cumulat al parintilor/reprezentantilor legali

Numar copii

Cota
procentuala
contributie
parinti

peste 700 lei

un copil

20%

2 sau mai multi copii

10%

între 225-699 lei

un copil

10%

2 sau mai multi copii

5%

 

Costul mediu lunar de întretinere se aprobă anual.CONTINUTUL EDUCATIV AL ACTIVITĂȚII DE EDUCARE TIMPURIE

Continutul educatiei anteprescolare în Creşa Deva se realizează conform prevederilor curriculumului specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.
În activitatea desfăsurată în Cresă, se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la vârste timpurii, precum si ca metodă de stimulare a capacitătii si creativitătii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.

Tipurile de activităti desfăsurate cu copiii sunt:
a) jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip si apă, jocul de constructie, jocul didactic;
b) activităti artistice si de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităti practice si gospodăresti;
c) activităti de muzică si de miscare: auditii, jocuri muzicale, jocuri cu text si cânt, cântece, euritmie;
d) activităti de creatie si de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini;
e) activităti de cunoastere: observări, lecturi după imagini, activităti matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;
f) activităti în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri si întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă.

Durata activitătilor desfăsurate cu copiii anteprescolari variază în functie de nivelul de vârstă si de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea.
Indiferent de durata recomandată pentru desfăsurarea unei activităti, educatoarea îsi va adapta demersul didactic în functie de reactia copilului/copiilor.UNDE SE AFLĂ


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate