image

Departamente

Serviciul monitorizare video şi trafic

Deva, Strada I.L. Caragiale nr. 6
0254 / 232777
fax: 0254 / 232778

 • transmite imediat conducerii Serviciului Public de Poliţie Locală Deva datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitivul de ordine publică a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;
 • ţine legătura permanentă cu instituţiile abilitate în cazul apariţiei anumitor disfuncţionalităţi la aplicaţia bazei de date pusă la dispoziţie de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
 • urmăreşte respectarea, de către lucrătorii din cadrul centrului de supraveghere video şi trafic, a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • în afara orelor programului normal de lucru,  dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate poliţiei locale, raportându-le imediat conducerii Serviciului Public de Poliţie Locală Deva;
 • nu divulgă date sau informaţi la care a avut acces, decât în condiţiile legii;
 • cunoaşte întocmai instrucţiunile de utilizare şi exploatare a sistemului de acces/anti-efracţie şi cel de detecţie a incendiilor, montate în Centrul de Supraveghere Video şi Trafic.
 • cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;
 • să primească, să verifice şi să transmită operativ sefului ierarhic, datele şi  informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor, intocmind si un raport scris;
 • să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice;
 • să ia în  primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv;
 • îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Serviciului.
 • să  constate  contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;
 • consemneaza în registrele adecvate activitatea din timpul serviciului său;
 • respecta intocmai programul de lucru
 • respecta secretul profesional
 • indeplineste, fara intarziere, dispozitiile primite de la superiori
 • informeaza ierarhic, situatiile deosebite aparute in timpul executarii atributiilor de serviciu
 • consemneaza in scris activitatea desfasurata si evenimentele deosebite din timpul serviciului
 • nu părăseşte dispeceratul / centrul de supraveghere fara a avea inlocuitor si fara a anunta superiorii ierarhici
 • supraveghează cu atenţie monitoarele date în primire şi aplică procedurile de lucru aprobate;
 • sesisează imediat Ofiterul de serviciu cu privire la  orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol  viaţa, integritatea cetăţenilor, bunurile acestora sau domeniului public, ordinea şi liniştea publică, fluenţa circulaţiei, buna desfăşurare a  activităţilor umane din zonele supravegheate etc;
 • se abţine de la desfăşurarea unor activităţi ce i-ar putea distrage atenţia şi vigilenţa în desfăşurarea serviciului;
 • respectă normele tehnice de utilizare a aparaturii pe care operează;
 • permite accesul în dispecerat şi biroul de supraveghere video numai pentru persoanele autorizate să-şi desfăşoare activitatea în acest compartiment ori în relaţie cu acesta;
 • operează prin Ofiterii de  serviciu, operatorii tehnici şi operatorii centrului de supraveghere video aparatura şi tehnica din dotare asigurând buna funcţionare a acesteia;
 • raportează imediat conducerii Serviciului evenimentele deosebite despre care a fost sesizat sau s-a autosesizat şi ia măsuri pentru aplicarea procedurilor de lucru stabilite în caz de calamitate, catastrofe, avarii tehnologice,incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite produse pe raza de competenţă a Serviciului de Politie Locala sau la sediul acesteia, consemnându-le în registrul de evenimente sau în raportul de eveniment, după caz;
 • foloseşte tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat şi centrul de monitorizare video conform normelor şi procedurilor de lucru;
 • verifica permanent starea sistemului de supraveghere video si trafic totodata si aparatura aferenta, necesara bunei functionari a acestora.
 • completează şi utilizează potrivit procedurilor  de lucru  în vigoare  documentele şi  registrele din dotarea postului;
 • anunţă şeful biroului dacă în timpul serviciului intervine indisponibilitatea fizică de a continua serviciul şi să execute măsurile dispuse;
 • monitorizează activitatea poliţiştilor locali care execută  în teren misiuni de control  pe linie de taxi, auto abandonate, transport în comun, protecţia mediului şi urbanism, direcţionând în sprijin, la nevoie, elementele de dispozitiv cele mai apropiate;
 • monitorizează timpul de pauză transmis de lucrătorii din teren;
 • monitorizează solicitările compartimentelor funcţionale/operative pentru deplasările cu autovehiculele direcţiei şi informeză operativ conducerea Serviciului despre disfuncţiunile constatate;
 • permite accesul in sediul Politiei Locale, respectand regulile de acces stabilite prin regulament
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege

24 h din 24 h

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate