image

Dezvoltare urbană

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 16 din 22.06.2022 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zonă de locuire individuală intitulat “LOCUINŢĂ SI FILIGORIE”

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218325
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate