image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

16.09.2022
Astăzi, 19 septembrie 2022, Primăria municipiului Deva invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:
”Proiect de hotărâre nr.282/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare”
          Evenimentul are loc în data de 22 septembrie 2022, ora 10,00, în sala mare de şedinţe a Consiliului local, din Deva, Piața Unirii, nr.4, etaj 1.
      Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare.
Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail primar@primariadeva.ro, sau apl@primariadeva.ro sau direct la sediul instituţiei, Primăria municipiului Deva, Piața Unirii nr.4, Compartimentul centrul de informare a cetățenilor, între orele 08,00 – 16,00.
Informații la telefon: 0254232310, Compartiment administrație publică locală, e-mail: apl@primariadeva.ro
La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: proiectul de hotărâre, Anexa la proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate.

    Documentaţia poate fi consultată:
  • pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariadeva.ro, la secțiunea Consiliul local - ședințe de consiliu local - proiecte de hotărâre, sau la secțiunea Monitorul oficial local 2022 – alte documente – pct.6.4. sau la sediul instituției - Primăria municipiului Deva, Piața Unirii nr.4, Compartimentul centrul de informare a cetățenilor, între orele 08,00 – 16,00
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituţiei, Primăria municipiului Deva, Piața Unirii nr.4, Compartimentul centrul de informare a cetățenilor.
  Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 21 septembrie 2022:
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariadeva.ro;
prin poştă, pe adresa - Primăria municipiului Deva, Piața Unirii nr.4;
la sediul instituţiei, la registratură - Primăria municipiului Deva, Piața Unirii nr.4, Compartimentul centrul de informare a cetățenilor, de luni până vineri, între orele 08,00 – 16,00.
  Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind ...................(denumirea proiectului de act normativ)................“
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet la www.primariadeva.ro, la secțiunea Consiliul local - ședințe de consiliu local – proiecte de hotărâri – propuneri, sugestii pentru proiectele de hotărâre 2022.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0254232310, Compartiment administrație publică locală, e-mail: apl@primariadeva.ro.   
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate