image

Urbanism

INFORMARE ŞI CONSULTARE - DOCUMENTAŢII DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI - 2021

P.U.D. ,,CONSTRUIRE DUPLEX, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiar: Velcherean Nicola Ionel Adrian şi Mateş Andrei Gheorghe
- Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, fn, CF Nr. 75284, 78579, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Voroconstruct SRL - coordonator RUR arh. Vulcan Anca

Anunt

Situaţia existentă+plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Reglementări edilitare

Obiective utilitate publică, proprietatea asupra terenurilor

Memoriu justificativ

 
 • 20 Octombrie 2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL (DOUĂ) ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Amplasament: municipiul Deva, strada Coziei, nr. 53, judeţul Hunedoara
- Beneficiar: Crişan Adrian Petru
- Proiectant: - S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. - coordonator-arhitect Emilia Hamoş

 Anunt

A0 - Plan de incadrare in zona

A1 - Plan de situatie existent

A2 - Reglementari urbanistice

A3 - Reglementari edilitare

A4 - Obiective de utilitate publica

A5 - Sectiune sistem rutier

Memoriu P.U.D. Crisan - str. Coziei

 

 

 • 14 Octombrie 2021
P.U.Z.  ,,BLOC DE LOCUINŢE"
- Beneficiar: S.C. FERART S.R.L. şi SCR ECHIP INVEST SRL ;
- Amplasament: municipiul Deva, strada Mihai Viteazul, fn, C.F. Nr. 78330, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

Anunt

Incadrare in teritoriu

Incadrare in zona

Memoriu prezentare

Planşe Studiu de însorire

Proprietatea asupra terenurilor

Reglementari edilitare

Studiu de însorire

Situatia existenta

Regulament local de urbanism

Reglementari urbanistice

 • 08 Octombrie 2021
P.U.Z. ,, REAMENAJARE PARC - PIAŢA I.C. BRĂTIANU-MUNICIPIUL DEVA"
 - Iniţiator: MUNICIPIUL DEVA;
 - Amplasament: municipiul Deva, Piaţa I.C. Brătianu
 - Proiectant: S.C. Compact S.R.L. coordonator R.U.R. - arhitect Popa Ilie Ilisie.

 Anunt

Foaia de capat

Plan topografic

Borderou

Mem puz final

RLU

U00 plan incadrare

U01 plan sit existent

U02 reglementari urbanistice

U02 reglementari urbanistice - COMPLETARE

U3 reglementari edilitare

U4 proprietatea terenului

U5 ilustratii urbanistice

U6 Plan indicatoare rutiere

U07 Front vitrine magazine

U08 grup statuar

U09 Lumanarar

 • 06 Octombrie 2021
P.U.Z. PUZ ,,PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: Fodor Ludovic şi Fodor Eva, Haicu Lucian şi Haicu Daniela Maria, Cristescu Costică şi Cristescu Tudoriţa;
- Amplasament: Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8;
- Proiectant: S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. arhitect Hamoş Emilia.

Anunt

3.1 - Memoriu P.U.Z.

A0 - Plan de incadrare in zona

A1 - Plan de situatie existent

A2 - Reglementari Urbanistice

A3 - Reglementari retele edilitare

A4 - Proprietatea asupra terenurilor

 • 01 Octombrie2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, PISCINĂ, FILIGORIE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: ORAC EUGEN NICOLAE şi ORAC PETCA ROMELIA LAVINIA
- Amplasament: municipiul Deva, strada Retezat, nr.30F, CF Nr: 78246, 78256, 78380, 78391, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arh. Pop Oliviu

Anunt

Incadrare in zona

Memoriu de prezentare

Obiective de utilitate publica

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

 • 01 Octombrie 2021
P.U.Z. PUZ ,,Spaţii comerciale, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire, racorduri la utilităţi şi organizare de şantier"
- Beneficiar: Pitar Romolus Ştefan;
- Amplasament: municipiul Deva, bd. Decebal/strada George Coşbuc, CF Nr. 60257, 63153, 63661, 67794, 69873, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Nod Project S.R.L., coordonator RUR arhitect Falniţă Carmen Iuliana

Anunt

Memoriu

 Plan de incadrare in localitate

 Plan situatie existenta

Plan reglementari urbanistice

Plan mobilare urbanistica

Proprietati asupra terenurilor

Randari volumetrice

Studiu de cvartal

 • 29 Septembrie 2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, FILIGORIE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: PETCA ELVIS SAMUEL şi PETCA BIANCA TEODORA
- Amplasament: municipiul Deva, strada Retezat, nr.30H, CF Nr: 78257, 78253, 78379, 78390, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arh. Pop Oliviu

 

 Anunt

Memoriu de prezentare

Obiective de utilitate publica

Plan de incadrare in zona

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

 • 27 Septembrie 2021
P.U.Z. PUZ ,,LOTIZARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE INDIVIDUALE"
- Beneficiar: Podean Ioan Cristian;
- Amplasament: Municipiul Deva, zona străzii Coziei, F.N.;
- Proiectant: S.C. HARD HAT CONSTRUCTIONS S.R.L. arhitect Cristian Nicolae Barna.

Anunt

01 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

02 - Memoriu PUZ partea1

02 - Memoriu PUZ partea 2

02- Memoriu PUZ partea 3

02 SITUAȚIA EXISTENTĂ

03 REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

04 REGLEMENTĂRI EDILITARE

05 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

06 POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANĂ

 • 22 Septembrie 2021
P.U.Z. PUZ ,, REAMENAJARE PARC - PIAŢA I.C. BRĂTIANU-MUNICIPIUL DEVA"
- Iniţiator: MUNICIPIUL DEVA;
- Amplasament: municipiul Deva, Piaţa I.C. Brătianu
- Proiectant: S.C. Compact S.R.L.- coordonator R.U.R. - arhitect Popa Ilie Ilisie.

 Anunt

Lista de semnaturi

Borderou

Memoriu tehnic explicativ

Plan de situatie propunere

Plan incadrare

U01 Plan situatia existenta

 • 21 Septembrie 2021
P.U.Z ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ - anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
PUZ ,,HALĂ PRODUCŢIE SERE"
- Beneficiar: S.C. SODERO SERE SRL;
- Amplasament: municipiul Deva, localitate componentă Sântuhalm, extravilan, CF Nr. 63280, şi CF Nr. 63290, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design S.R.L., coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru
 

Anunț

Memoriu tehnic

Conceptul propus

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație existent

 • 13 Septembrie 2021
P.U.Z

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ - anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:

PUZ ,,ANSAMBLU DE LOCUINŢE CUPLATE"

- Beneficiar: S.C. TELE UNIVERSAL TEAM SRL;

- Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 118, CF Nr. 64294, judeţul Hunedoara;

- Proiectant: S.C. Tripexpert SRL, coordonator RUR arhitect Vulcan Anca

Anunț

Memoriu
Plan de incadrare in zona

Conceptul propus

 • 10 septembrie 2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, GARAJ, TERASĂ ACOPERITĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI"
- Amplasament: municipiul Deva, strada Henri Coandă, nr. 12, judeţul Hunedoara
- Beneficiar: Barna Nicolae Cristian şi Barna Mirela
- Proiectant: - S.C. HARD HAT CONSTRUCTIONS S.R.L.
- Coordonator-arhitect Barna Nicolae Cristian

Anunt

Foaie de capăt

Borderou

Memoriu PUD

Plan de incadrare in localitate

A01 Situatia existenta

A02 Reglementari urbanistice

A03 Reglementari edilitare

A04 Obiective de utilitate publica

A05 Posibilitati de mobilare urbanistica

 • 09 septembrie 2021

 

 PUZ ,,LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: MUSTE NICOLAE GABRIEL şi MUSTE CARMEN MARIA;
- Amplasament: municipiul Deva, extravilan, strada Granitului, nr. 9, CF Nr. 77762, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect SRL, coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

 

Anunț

Incadrare in zona

Situatia existenta

Reglementari urbanistice  - Zonificare

Reglementari edilitare

Situatia asupra terenurilor

Foaie de capat

Memoriu de prezentare

Regulament local de urbanism

Raport informare PUZ

 
 • 09 septembrie 2021

 

PUZ

- ,,PARCELARE TEREN, LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

-       Beneficiari: MISTOR ALEX DACIAN, MISTOR ALEXANDRA CORNELIA, GROSU DAN OCTAVIAN, GROSU RAMONA LOREDANA;

-       Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 99C, CF Nr. 78446, judeţul Hunedoara;

- Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect SRL, coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru    

 Anunț

Plan de incadrare in zona

Foaie de capat

Memoriu de prezentare

Regulament local de urbanism

Situatia existenta

Reglementari urbanistice zonificare

Reglementari edilitare

Proprietatea asupra terenurilor

Raport informare PUZ 

 
 • 06 septembrie 2021
PUZ - ,,PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: Fodor Ludovic şi Fodor Eva, Haicu Lucian şi Haicu Daniela Maria, Cristescu Costică şi Cristescu Tudoriţa;
- Amplasament: Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8;
- Proiectant: S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. arhitect Hamoş Emilia.
 
Anunt
Memoriu
Plan de incadrare in zona
Plan de situatie existent
Reglementari Urbanistice


   
 •  
 •  
 •  
 • 27.08.2021

 

P.U.D. ,,LOCUINŢĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiar: PETROVAI HANNELORE
- Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, fn, CF Nr. 71022, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Minicasa Prest SRL - coordonator RUR arh. Ilişiu Eugen

Anunt

A01 Plan de situatie Situatia existenta

A02 Plan de situatie Reglementari urbanistice

A03 Plan de situatie Reglementari edilitare

A04 Plan de situatie Proprietatea asupra terenurilor

MEMORIU PUD

Plan de incadrare in zona vizat OCPI

RAPORTUL INFORMĂRII Şl CONSULTĂRII PUBLICULUI

 • 26.08.2021
P.U.Z. ,, LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: MUSTE NICOLAE GABRIEL şi MUSTE CARMEN MARIA;
- Amplasament: municipiul Deva, extravilan, strada Granitului, nr. 9, CF Nr. 77762, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect SRL, coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru
Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva:

 Anunt

Incadrare in zona

Situatia existenta

Reglementari urbanistice -Zonificare

Reglementari edilitare

Situatia asupra terenurilor

Foaie de capat

Memoriu de prezentare

 • 26.08.2021
P.U.Z. ,,PARCELARE TEREN, LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: GROSU DAN OCTAVIAN, GROSU RAMONA LOREDANA MISTOR ALEX DACIAN, MISTOR ALEXANDRA CORNELIA;
- Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 99C, CF Nr. 78446, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect SRL, coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

 Anunt

Plan de incadrare in zona

Foaie de capat

Memoriu de prezentare

Situatia existenta

Reglementari urbanistice zonificare

Reglementari edilitare

Proprietatea asupra terenurilor

 • 19.08.2021
 
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiar: ALBA SILVIU CĂTĂLIN şi ALBA SIMONA
Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 148A, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Ilproarh SRL coordonator RUR arh. Ilişiu Eugen
Anunț
Memoriu PUD Locuinta P+M
Plan conceptual propus
Plan de incadrare
U1.Plan situatia existenta
U2.Plan Reglementari urbanistice
U3.Plan reglementari edilitare
U4.Plan Regimul Juridic al terenurilor
Raport informare PUD

 • 23.07.2021
P.U.D.   ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: MUNTEAN PAUL şi MUNTEAN DINA LAVINIA
- Amplasament: municipiul Deva, strada Coziei, fn, CF Nr. 63564, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Arh'eTip Studio S.R.L.- urbanist coordonator arhitect Botezan Anca

 

 

 Anunț

PUD - Incadrare in zona

PUD - Obiective de utilitate publica

PUD - Reglementari edilitare

PUD - Reglementari urbanistice

PUD - Situatia existenta

PUD Memoriu

Raport informare PUD

 • 22.07.2021
P.U.Z. - PUZ ,,HALE"
- Beneficiar: AVRAM IOAN şi AVRAM MARIA
- Amplasament: municipiul Deva, strada Hărăului, nr. 27, CF Nr. 67735, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

Anunt

Memoriu

PLAN DE SITUATIE PROPUNERE

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

P.U.Z. ,,CLĂDIRE APARTAMENTE"
 - Beneficiar: AVRAM MIHAI ANDREI;
 - Amplasament: municipiul Deva, intravilan, strada Plaiului, nr. 5, CF Nr. 75364, judeţul Hunedoara;
 - Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitrutrif

Anunt

Extras_Plan_Cadastral

Memoriu de prezentare

Plan incadrare in zona cf 75364

Proprietatea auspra terenurilor

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice - zonificare

Regulament

Situatia existenta

Raportul informarii si consultarii publicului

 • 21.07.2021
P.U.D.

 

,,CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU SECŢIA SPITALIZARE DE ZI CU FOLOSINŢĂ TEMPORARĂ PENTRU UNITATEA DE PRIMIRE URGENŢE"
Iniţiator Judeţul Hunedoara
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva
Amplasament: municipiul Deva, bulevard 22 Decembrie, nr. 4, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect SRL, coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru
Anunt

Memoriu P.U.D.

PLANȘA 01

PLANȘA 02

PLANȘA 03

PLANȘA 04

 

Raport informare PUD ,,CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU SECŢIA SPITALIZARE DE ZI CU FOLOSINŢĂ TEMPORARĂ PENTRU UNITATEA DE PRIMIRE URGENŢE", iniţiator Judeţul Hunedoara-Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

 • 16.07.2021
P.U.Z.  ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, GARAJ, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
 - Beneficiari: FURCĂ ROBERT EDUARD şi FURCĂ ANA MARIA;
 - Amplasament: municipiul Deva, intravilan, strada Mihail Sadoveanu, FN, CF Nr. 78320, judeţul Hunedoara;
 - Proiectant: S.C. Arh'eTip Studio S.R.L.- coordonator RUR arhitect Botezan Anca

Anunt

A01. Incadrare in teritoriu

A02. Situatia existenta

A03. Reglementari urbansitice - zonificare

A04. Reglementari edilitare

A05. Proprietatea asupra terenurilor

Volumul I

Volumul II

 • 10.07.2021
P.U.Z.

     &nnbsp; ,,CASĂ DE VACANŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE"

-       Beneficiari: CHEREGI LORENA IOANA;

-       Amplasament: municipiul Deva, intravilan, Zona străzii 1 Mai, FN, CF Nr. 63770, judeţul Hunedoara;

-       Proiectant: S.C. Minicasa Prest S.R.L. - coordonator RUR arhitect Ilişiu Eugen.                         

Anunt

Memoriu PUZ Cheregi Lorena Ioana

pl.A1 Plan de situatie - situatia existenta Cheregi Lorena Ioana

pl.A2 Plan de situatie - reglementari urbanistice PUZ Cheregi Lorena Ioana

pl.A3 Plan de situatie - reglementari edilitare PUZ Cheregi Lorena Ioana

pl.A4 Plan de situatie - proprietatea asupra terenurilor Cheregi Lorena Ioana

Plan de incadrare PUZ Cheregi Lorena Ioana

Extras de plan cadastral pag 1 Cheregi

Extras de plan cadastral pag 2 Cheregi

 

Raport informare PUZ ,,CASĂ DE VACANŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE", beneficiar Cheregi Lorena Ioana

 • 09.07.2021
P.U.Z.

 

,,EXTINDEREA PISTEI PENTRU BICICLIŞTI ŞI A TRASEELOR PIETONALE DE PE CALEA ZARANDULUI SPRE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI COMERCIALĂ A MUNICIPIULUI DEVA - CALEA ZARANDULUI, STRADA DEPOZITELOR, STRADA DR. VICTOR ŞUIAGĂ ŞI STRADA DOROBANŢILOR"

   - Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA;
  - Amplasament: Municipiul Deva, Calea Zarandului, Strada Depozitelor, Strada Dr. Victor Şuiagă şi Strada Dorobanţilor

 - Proiectant: S.C. Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. coordonator R.U.R. arhitect

Enyedi Ioan Dan.

 

 

Anunt

Memoriu justificativ

RLU

U00 - Incadrare

U01a - SITUATIA EXISTENTA ZARANDULUI

U01b - SITUATIA EXISTENTA V. SUIAGA

U01c - SITUATIA EXISTENTA DEPOZITELOR

U01d - SITUATIA EXISTENTA DOROBANTILOR

U02a - REGLEMENTARI URB ZARANDULUI

U02b - REGLEMENTARI URB V. SUIAGA

U02c - REGLEMENTARI URB DEPOZITELOR

U02d - REGLEMENTARI URB DOROBANTILOR

 • 07.07.2021
P.U.D ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI LA UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER"
- Beneficiar: IORDACHE ADRIANA DANA
- Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 94B, CF Nr. 74455, 76801 judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Compact S.R.L. coordonator RUR arh. Popa Ilie Ilisie

 

 

Anunt

A00- Plan de încadrare

Piese scrise

Plan topo iordache

U1 situatia existenta-1

U2 reglementri urbanistice

U3 reglementari edilitare

U4 circulatia terenurilor

RAPORT INFORMARE

 • 06.07.2021
P.U.Z.  PUZ ,,MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE SPAŢIU COMERCIAL"
 - Beneficiar: TOPOR CRISTIAN CORNELIUS ;
 - Amplasament: municipiul Deva, bulevard Nicolae Bălcescu, nr. 39, CF Nr. 76670, judeţul Hunedoara;
 - Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu

Anunt

Memoriu

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie existent

Plan de situatie propunere

 • 06.07.2021
P.U.Z. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD LA UTILITĂŢI"
 - Beneficiar: S.C. ALSO BUSINESS INVEST S.R.L. ;
 - Amplasament: municipiul Deva, strada Zăvoi, nr. 56A, CF Nr. 77804, judeţul Hunedoara;
 - Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu

 Anunt

Incadrare in zona

Memoriu de prezentare

Proprietatea asupra terenurilor

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice - zonificare

Regulament Local Urbanism

Situatia existenta

 • 01.07.2021
P.U.D ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, FOIŞOR, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI LA UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER"
- Beneficiari: ONICIUC ANTONELA DANIELA şi ONICIUC ILIE CRISTINEL
- Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, fn, C.F. Nr. 70417, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Keops Urban Concept SRL, coordonator RUR arhitect Kalauz Maria Angela

 

 Anunt

Memoriu P.U.D.

pl. 01.Plan de incadrare în localitate

Pl. 02. Plan analiza situatiei existente

Pl. 03. Plan reglementari urbanistice

Pl. 04. Plan reglementari edilitare

Pl. 05. Obiective de utilitate publica. tipul de proprietate

 • 29.06.2021
P.U.Z.   PUZ ,,BLOC DE LOCUINŢE"
 - Beneficiar: S.C. FERART S.R.L. şi SCR ECHIP INVEST SRL ;
 - Amplasament: municipiul Deva, strada Mihai Viteazul, fn, C.F. Nr. 78330, judeţul Hunedoara;
 - Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

Anunt

Incadrare in zona

Memoriu de prezentare

Proprietatea asupra terenurilor

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

 • 25.06.2021
P.U.Z. ,, BLOC DE LOCUINŢE"
Amplasament: municipiul Deva, Strada Gheorghe Doja, nr. 9, judeţul Hunedoara
- Beneficiar: S.C. METALCOS S.R.L.
- Proiectant: - S.C. DELTA DUMAR PROIECT S.R.L..
- coordonator-arhitect Armăşescu Dumitru

Anunt

Memoriu de prezentare

Plansa 1

Plansa 2

Plansa 3

Plansa 4

Plansa 5

 • 22.06.2021

 

P.U.Z.

,,EXTINDEREA PISTEI PENTRU BICICLIŞTI ŞI A TRASEELOR PIETONALE DE PE CALEA ZARANDULUI SPRE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI COMERCIALĂ A MUNICIPIULUI DEVA - CALEA ZARANDULUI, STRADA DEPOZITELOR, STRADA DR. VICTOR ŞUIAGĂ ŞI STRADA DOROBANŢILOR"

-  Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA;

-  Amplasament: Municipiul Deva, Calea Zarandului, Strada Depozitelor, Strada Dr. Victor Suiaga si Strada Dorobantilor

-  Proiectant: S.C. Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. arhitect Pop Oliviu.

Anunt

Memoriu justificativ

U00 - Incadrare

U01a - SITUATIA EXISTENTA Zarandului

U01b - SITUATI AEXISTENTA V. Suiaga

U01c - SITUATIA EXISTENTA Depozitelor

U01d - SITUATIA EXISTENTA Dorobantilor

U02a - REGLEMENTARI URB Zarandului

U02b - REGLEMENTARI URB V.Suiaga

U02c - REGLEMENTARI URB Depozitelor

U02d - REGLEMENTARI URB Dorobantilor

 

 • 22.06.2021

 

P.U.D. ,, CLĂDIRE BIROURI ŞI GARAJE"
- Amplasament: municipiul Deva, strada Ciprian Porumbescu, F.N., judeţul   Hunedoara
- Beneficiar: Buble Simion şi Buble Cristina
- Proiectant: - S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. - coordonator-arhitect Hamoş Emilia

 

Anunt

A0 - Plan de incadrare in zona

A1 - Plan de situatie existent

A2 - Plan de situatie propus

Memoriu Info.Pop.

 

 • 16.06.2021
 • 11.06.2021
PUD ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Amplasament: municipiul Deva, Strada Prunilor, F.N., judeţul Hunedoara
- Beneficiar: Savu Brumar Daniela Olivia
- Proiectant: - Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L.
- coordonator-arhitect Pop Oliviu Marius
 

Anunt

 Memoriu

U0 - incadrare

U1 - situatia existenta

U2 - reglementari urbanistice

U3 - echipare edilitara

U4 - proprietati asupra terenurilor

 • 09.06.2021
P,U,D, ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
-Beneficiari: TRIF CĂLIN IOAN şi TRIF ANCA AURA
-Amplasament: municipiul Deva, strada Retezat, nr. 30E, judeţul Hunedoara
-Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu

Anunt

Memoriu tehnic

Obiective de utilitate publica

Plan de incadrare

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

Raport informare PUD

 
 • 31.05.2021
P.U.D.   ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ"
-Beneficiari: PAL BALAZS şi PAL MIHAELA ILEANA
-Amplasament: municipiul Deva, Aleea Vulturului, nr. 6C, C.F. Nr.77670, judeţul Hunedoara
-Proiectant: S.C. Absolut Design SRL, coordonator RUR arhitect Dan Octavian Mihăilă
 

Anunt

Memoriu justificativ

A0_incadrare in zona

A1_situatia existenta

A2_reglementari urbanistice

A3_reglementari edilitare

A4_obiective de utilitate publica, proprietatea asupra terenurilor

A5_mobilare urbana

Raport

 • 28.05.2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiar VÎLCIU OVIDIU
-Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 71D, CF Nr. 77735, judeţul Hunedoara
-Proiectant: S.C. Euroeis Procons S.R.L. coordonator RUR arh. Hamoş Emilia
 

Anunt

 Memoriu P.U.D.

 Plan de incadrare in zona (PUD)

Plan de situatie existent (PUD)

Reglementari Urbanistice (PUD)

Reglementari retele edilitare (PUD)

Obiective de utilitate publica (PUD)

Sistem Rutier (PUD)

Raport

 
 • 28.05.2021
P.U.D.   ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiar  POPA MIRCEA VASILE
- Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 71B, CF Nr. 77736, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Contis Proiect S.R.L.coordonator RUR arh. Mihăilă Dan

Anunt

Incadrare OCPI

Memoriu PUD_Popa Mircea-Vasile

Ortofotoplan

Plansa 1

Plansa 2

Plansa 3

Plansa 4

Raport

 

 • 25.05.2021
P.U.Z. - PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD LA UTILITĂŢI"
- Beneficiar: S.C. ALSO BUSINESS INVEST S.R.L. ;
- Amplasament: municipiul Deva, strada Zăvoi, nr. 56A, CF Nr. 77804, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu
Anunt
Extras_Plan_Cadastral_2171

INCADRARE IN ZONA

Memoriu de prezentare

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

REGLEMENTARI EDILITARE

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE

SITUATIA EXISTENTA

Raportul informarii si consultarii publicului

    
 •  
 •  
 •  
 • 25.05.2021
P.U.Z. PUZ ,,CLĂDIRE APARTAMENTE"
- Beneficiar: AVRAM MIHAI ANDREI;
- Amplasament: municipiul Deva, intravilan, strada Plaiului, nr. 5, CF Nr. 75364, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu

Anunt
Extras_Plan_Cadastral_2782
Memoriu tehnic
Plan incadrare in zona cf75364

Proprietatea asupra terenurilor

Reglementari edilitare

Reglementari urbanistice-zonificare

Situatia existenta   
 •  
 •  
 •  
 • 20.05.2021
P.U.D

,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

Beneficiari: KISS MIHAI ANDREI şi KISS MONIKA

Amplasament: municipiul Deva, strada Brânduşei, nr. 31, CF Nr. 77660, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L.

ANUNȚ

MEMORIU

Planșa U0 incadrare pug

Planșa U1 existent

Planșa U2 reglementari

Planșa U3 retele

Planșa U4 proprietati

RAPORT

 • 19.05.2021
P.U.Z

,,LOCUINŢĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

Beneficiari: GOREA NELICA şi CRAIŢAR OLIMPIA VIORICA;

Amplasament: municipiul Deva, extravilan, Zona străzii Carierei, FN, CF Nr. 73777, judeţul Hunedoara;

Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu Marius

ANUNT

PARTE SCRISA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLANSE

RAPORT

 
 • 11.05.2021
P.U.D

 ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI LA UTILITĂŢI  ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER"

Beneficiar: NISTORESCU CORNEL

Amplasament: municipiul Deva, strada Zăvoi, nr. 28, CF Nr. 76852, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Compact S.R.L. coordonator RUR arh. Popa Ilie Ilisie

ANUNT

FOAIE DE CAPAT

LISTA DE SEMNATURI

BORDEROU FINAL

MEMORIU JUSTIFICATIV

PLAN DE INCADRARE

PLANSA U1

PLANSA U2

PLANSA U3

PLANSA U4

RAPORT

 • 10.05.2021
P.U.D

 ,,LOCUINŢĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

Beneficiari: POPESCU LIVIU CONSTANTIN şi POPESCU IRINA ANCUŢA

Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, nr.11A, CF Nr. 71777, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Minicasa Prest S.R.L.

Anunt

Memoriu

Plansa 1

Plansa 2

Plansa 3

Plansa 4

Memoriu modificat

A01 Corectat dupa obiectiuni

A02 Corectat dupa obiectiuni

A03 Corectat dupa obiectiuni

A04 Corectat dupa obiectiuni

RAPORT INFORMARE

 

 
 • 05.05.2021
P.U.Z.

- PUZ ,,LOCUINŢĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

- Beneficiari: GOREA NELICA şi CRAIŢAR OLIMPIA VIORICA;

- Amplasament: municipiul Deva, extravilan, Zona străzii Carierei, FN, CF Nr. 73777, judeţul Hunedoara;

- Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL - coordonator RUR arhitect Pop Oliviu Marius

Parte scrisa

Plan de incadrare

Planse

 
 • 23.04.2021
P.U.Z. - PUZ ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, GARAJ, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: FURCĂ ROBERT EDUARD şi FURCĂ ANA MARIA;
- Amplasament: municipiul Deva, intravilan, strada Mihail Sadoveanu, FN, CF Nr. 78320, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Arh'eTip Studio S.R.L.- coordonator RUR arhitect Botezan Anca

Anunt

Memoriu

A00_Incadrare

A01 Plan de situatie existent

A02 Concept

 

 
 • 23.04.2021
P.U.D. ,, LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD LA UTILITĂŢ"
Amplasament: municipiul Deva, strada Coziei, nr. 78A, judeţul Hunedoara
Beneficiar: Scarlete Nicolae Marius şi Scarlete Margareta Ileana
Proiectant: - S.C. VEST PROIECT DESIGN S.R.L. - coordonator-arhitect Dumitru Armăşescu

Anunt

MEMORIU

Plansa 1

Plansa 2

Plansa 3

Plansa 4

 • 22.04.2021
P.U.Z. - PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ CU DOUĂ APARTAMENTE, GARAJE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: GOIAN MIRCEA EUGEN şi GOIAN AURICA;
- Amplasament: municipiul Deva, extravilan, Zona străzii Zăvoi, FN, CF Nr. 77788, CF Nr.77789, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Minicasa Prest S.R.L. - coordonator RUR arhitect Ilişiu Eugen.

Anunt

Memoriu_PUZ

pl.A1-situatia existenta

pl.A2 -reglementari urbanistice

pl.A3 - reglementari edilitare

pl.A4 - proprietatea asupra terenurilor

plan de incadrare

REGULAMENT_LOCAL_DE_URBANISM

 

 • 21.04.2021
P.U.Z. ,,LOCUINŢE UNIFAMILIALE ŞI ÎMPREJMUIRE"
Beneficiari: CHIRILĂ RADU TEODOR şi IANCU CARMEN ERIKA;
Amplasament: municipiul Deva, extravilan, zona străzii Călugăreni, CF Nr. 65079, CF Nr. 65306, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Arhikit SRL- arhitect Mihăilescu Mircea.

Documentatie

Raport

 • 12.04.2021
P.U.D.

 ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

Beneficiar: CIOANCA IGREŢ NICU FLAVIUS şi CHIOREAN ANDREEA PAULA

Amplasament: municipiul Deva, strada Petru Rareş, nr. 15, CF Nr. 62972, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L.

Documentatie
 
 • 12.04.2021
P.U.Z. 

,,LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE"

Beneficiar: CAŞLAROV CODRUŢ VASILE;

Amplasament: municipiul Deva, Zona Grigorescu, fn, CF Nr.75736, judeţul Hunedoara;

Proiectant: Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. - coordonator RUR arhitect Ilişiu Eugen.

 Documentatie

Documentatie-Planse

Raport

 
 • 08.04.2021
P.U.D ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIREŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
Amplasament: municipiul Deva, zona străzii Zăvoi, F.N., judeţul Hunedoara
Beneficiar: Plugar Mihail şi Plugar Daciana
Proiectant: - S.C. ARH'E TIP STUDIO S.R.L.
coordonator-arhitect Anca Botezan
Documentatie
 
 • 06.04.2021
 
P.U.Z. - PUZ ,,ANSAMBLU DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE"
- Beneficiar: TIMAR GRIGORE;
- Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, fn, CF Nr. 68620, CF Nr. 68621, CF Nr. 68622, CF Nr. 68623, CF Nr. 68624, CF Nr. 68626, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: S.C. Tripexpert S.R.L.- coordonator urbanist - arhitect Vulcan Anca.

Documentatie

Raport

 
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
Beneficiari: ISAC EDUARD NICOLAE şi MURARI CRISTINA RAMONA
Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, f.n., C.F. Nr.70166, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Absolut Design SRL, coordonator RUR arhitect Dan Octavian Mihăilă
Documentatie
Raport
 •  06.04.2021

 • 06.04.2021
P.U.Z. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ CU DOUĂ APARTAMENTE, GARAJE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
Beneficiari: GOIAN MIRCEA EUGEN şi GOIAN AURICA;
Amplasament: municipiul Deva, extravilan, Zona străzii Zăvoi, FN, CF Nr. 77788, CF Nr.77789, judeţul Hunedoara;
Proiectant: S.C. Minicasa Prest S.R.L. - coordonator RUR arhitect Ilişiu Eugen.

Documentatie

Raport

 
 • 01.04.2021
P.U.D. ,,MODERNIZARE ŞI ETAJARE FARMACIE"
Beneficiar: SC TAMIC FARM SRL
Amplasament: municipiul Deva, bulevard Decebal, nr. 26A, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL, coordonator RUR - arhitect Armăşescu Dumitru

 Documentatie

Raport

 
 • 30.03.2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD LA UTILITĂŢI"
Beneficiar: CHELARIU IOSIF şi CHELARIU GEORGETA
Amplasament: municipiul Deva, strada Zăvoi, nr.27C, C.F. Nr.74732, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Arh'eTip Studio S.R.L.- urbanist coordonator arhitect Botezan Anca
Documentatie
 • 26.03.2021
P.U.Z. - PUZ ,,PARCELARE ÎN 10 (ZECE) LOTURI ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"
- Beneficiari: CRIŞAN MIRCEA şi CRIŞAN CLAUDIA ZOE MARIA
- Amplasament: municipiul Deva, strada Roci, nr. 55, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Arh'eTip Studio S.R.L.- urbanist coordonator arhitect Botezan Anca

Documentatie

Raport

 • 16.03.2021
 
P.U.Z. şi R.L.U. - PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"
- Beneficiari: RUSU PETRU VLADIMIR şi RUSU IONELA;
- Amplasament: municipiul Deva, extravilan, strada Olarilor, fn, CF Nr. 77858, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect S.R.L.- coordonator R.U.R. arhitect Armăşescu Dumitru.
 

Documentatie

Planse

Raport

 • 12.03.2021
P.U.Z. - PUZ ,,LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE"
- Beneficiar: CAŞLAROV CODRUŢ VASILE;
- Amplasament: municipiul Deva, Zona Grigorescu, fn, CF Nr.75736, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. - coordonator RUR arhitect Ilişiu Eugen.
 Documentatie PUZ
 
 • 11.03.2021
P.U.D. ,,LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE"
Beneficiar: VAIDNER LILIANA ADELA
Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.71A, C.F. Nr.61030, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Absolut Design SRL-arhitect Dan Octavian Mihăilă

Documentatie_PUD

 

Raport

 • 10.03.2021

 

PUZ

,,BLOC DE LOCUINŢE ŞI ÎMPREJMUIRE"

Beneficiari: S.C. MELITA DEVELOPMENTS S.R.L.;

Amplasament: municipiul Deva, intravilan, strada Mihai Eminescu, nr. 152A,          CF Nr. 61190, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. ARHE' TIP STUDIO S.R.L.- coordonator R.U.R. arhitect Anca Botezan.

Consulta anuntul

 • 10.03.2021

P.U.D.

,,ETAJARE ŞI MANSARDARE GARAJE"

Beneficiar: CADAR BIANCA, CADAR ALIN IULIAN - drept de uzufruct viager

Amplasament: municipiul Deva, Aleea Constructorilor, nr. 4K, C.F. Nr.77018, judeţul Hunedoara

Proiectant: C&M Geprotim SRL coordonator RUR arh. Crîng Cornel                        

 

Consulta anuntul

 • 10.03.2021

 

P.U.D.

,, LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ"

 Amplasament: municipiul Deva, Strada Nicolae Grigorescu, nr. 54, judeţul Hunedoara

Beneficiar: Gabor Rupi şi Gabor Terez

Proiectant: - S.C. DELTA DUMAR PROIECT S.R.L.

coordonator-arhitect Armăşescu Dumitru

Raport
Consulta anuntul
 • 09.03.2021

 

PUZ

,,ANSAMBLU DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE"

Beneficiar: TIMAR GRIGORE;

Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, fn, CF Nr. 68620, CF Nr. 68621, CF Nr. 68622, CF Nr. 68623, CF Nr. 68624, CF Nr. 68626, judeţul Hunedoara;

Proiectant: S.C. Tripexpert S.R.L.- coordonator urbanist - arhitect Vulcan Anca.

 

Consulta anuntul

 • 03.03.2021
PUD LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI
Beneficiar: MARIŞ OVIDIU DANIEL şi MARIŞ MIRIAM MIRABELA.
Amplasament: municipiul Deva, strada Coziei,
nr. 61, C.F. Nr.77797, judeţul Hunedoara
Proiectant: Cubic Arhitectura S.R.L. - urbanist coordonator arh. Vulcan Anca
Raport informare

Consulta anuntul

 • 03.03.2021

 

P.U.D.

,,MODERNIZAREA FAŢADEI (MAGAZIN BIJUTERIE) ŞI EXTINDERE SPAŢIU"

Beneficiar: VĂSÎI TEODOR RODICA SIMONA

Amplasament: municipiul Deva, strada Libertăţii, bl. 2, ap. 7, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. - coordonator arh. Ilişiu Eugen

Consulta anuntul

 • 02.03.2021

PUZ

,,PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTUIRII DE LOCUINŢE"

Beneficiar: GHILA MARIOARA LUCIA;

Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 67, CF Nr. 77839, CF Nr. 77855, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Arh'eTip Studio S.R.L.- coordonator R.U.R. arhitect Botezan Anca

Consulta raport

Consulta anuntul

 • 24.02.2021

PUZ

,,BIROURI ŞI SPAŢII SERVICII"

Beneficiar: S.C. IMPERIAL TRUST BUSINESS S.R.L.

Amplasament: municipiul Deva, sat aparţinător Cristur, Şoseaua Hunedoarei, nr. 2E, C.F. Nr. 77603;

Proiectant: B.I.A. Leonard Armăşescu - coordonator R.U.R. - arhitect Armăşescu Dumitru.

Consulta raport
Consulta anuntul
 • 19.02.2021

 

PUZ

,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

Beneficiari: RUSU PETRU VLADIMIR şi RUSU IONELA;

Amplasament: municipiul Deva, extravilan, strada Olarilor, fn, CF Nr. 77858, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect S.R.L.- coordonator R.U.R. arhitect Armăşescu Dumitru.

Consulta anuntul

 • 19.02.2021

 

PUZ
 

,,REVIZUIRE P.U.Z. ZONA CETATE DEVA  (AMENAJARE ZONĂ PIETONALĂ PIAȚA CETĂȚII ȘI ZONA ADIACENTĂ DIN MUNICIPIUL DEVA)"

Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA;        

Amplasament: municipiul Deva, Piaţa Cetăţii şi zona adiacentă

Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect S.R.L. coordonator R.U.R. - arhitect Armăşescu Dumitru.

 

Consulta anuntul

 • 03.02.2021

 

PUZ
 

,,REVIZUIRE P.U.Z. ZONA CETATE DEVA  (AMENAJARE ZONĂ PIETONALĂ PIAȚA CETĂȚII ȘI ZONA ADIACENTĂ DIN MUNICIPIUL DEVA)"

Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA;

Amplasament: municipiul Deva, Piaţa Cetăţii şi zona adiacentă

Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect S.R.L. coordonator R.U.R. - arhitect Armăşescu Dumitru.

 

Consulta anuntul

 • 15.01.2020

PUZ

,,AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ, AMPLASARE LOCUINŢE MODULARE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI"

Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA;

Amplasament: municipiul Deva, strada Depozitelor, nr. 41A, C.F. Nr. 68551 şi CF Nr. 68552;

Proiectant: S.C. ALPIN CONSTRUCT SRL - coordonator R.U.R. - arhitect Ailincăi Monica Gabriela.

Consulta anuntul

 • 11.01.2020

PUZ

,,LOCUINŢE UNIFAMILIALE ŞI ÎMPREJMUIRE"

Beneficiari: CHIRILĂ RADU TEODOR şi IANCU CARMEN ERIKA;

Amplasament: municipiul Deva, extravilan, zona străzii Călugăreni, CF Nr. 65079, CF Nr. 65306, judeţul Hunedoara

     Proiectant: S.C. Arhikit SRL- arhitect Mihăilescu Mircea.

Consulta anuntul

 • 05.01.2021

 

PUZ

,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE"

Beneficiari: SASU NARCIS DRAGOŞ şi SASU LĂCRĂMIOARA ALINA;

Amplasament: municipiul Deva, extravilan, strada Granitului, fn, C.F. Nr.76655, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL-coordonator RUR arh. Armăşescu Dumitru330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate